برایان هوک میگوید:با رژیمی که دختران و اقلیت های مذهبی را زندانی میکند نباید مدارا کرد

برایان هوک سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا

برایان هوک سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در نشست سالانه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با اشاره به حضور گسترده گشت های ارشاد در ایران از اقدام مدنی دختران خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری حمایت کرد و از آنها یاد نمود.

برایان هوک که در نشست سالانه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها حضور داشت افزود: ایرانی‌ها تحت یک  تحت یک دیکتاتوری مذهبی زندگی می‌کنند که بر همه ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی شهروندانش دخالت می‌کند و آنها را در ایدئولوژی محصور نموده است.

برایان هوک  سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا افزود: رژیمی که دختران نوجوان رقصنده را زندانی میکند و رژیمی که اقلیت های مذهبی را زندانی و از حقوق انسانی محروم می‌کند نباید مدارا کرد.

ما در کنار اقلیتهای مذهبی ایران از دراویش و بهائیان تا مسیحیان و سایرین ایستاده ایم.

برایان هوک  سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در نشست سالانه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با اشاره به افزایش فقر و بیکاری در ایران دلیل اصلی اقتصاد ناسالم ایران را فساد مقامات داخلی مانند صادق لاریجانی و حضور مافیا دراقتصاد ایران  دانست.

برایان هوک همچنین  تأکید نمود روز چهارم نوامبر تحریم‌های نفتی ایران به مورد اجرا در خواهد آمد.

شایان ذکر است حکومت ملایان که این روزها چرخ اقتصادش به سبب چپاول و غارت بی حد و اندازه ثروت ملت ایران و اعمال تروریستیش چرخ اقتصاد ایران را در گل فروبرده است به دیوان بین المللی لاه در هلند شکایت برده است تا بلکه بتواند به این وسیله جلوی تحریم سخت و کمر شکن فروش نفت را که توسط آمریکا از روز ۱۳ آبان اجرایی خواهد شد بگیرد.

اما آنظور که از سخنان برایان هوک برمی آید دولت آمریکا مصمم است که در روز ۱۳ آبان تحریم فروش نفت حکومت ملایان را به اجرا بگذارد.

یک دیدگاه

  1. تیراندازان جوان در فلسطین تحت آموزش قرار گرفتند و حکم اعدام دختران جوان مسلمان ایرانی را به اجراء گذاشتند و به آخوند ارتقاء مقام داده شدند و به نام روحانیت در جوامع اسلامی موعظه و پند و نصیحت می کنند؛ تکرار تیراندازی عین تکرار موعظه

Comments are closed.