برایان هوک از کنگره خواست در صورتی که بخش فارسی صدای آمریکا تغییر رویه ندهد این رسانه بسته شود

برایان هوک مقام مسول وزارت  خارجه ایالات متحده در امور ایران با انتشار مقاله ای با قلم خود در روزنامه نیویورک پست نوشت که بسیاری از شهروندان امریکایی از عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا شکایت دارند.

سیامک دهقانپور مجری پیشین صدای آمریکا هم در این باره با انتشار توییتری بخشی از نوشتار هوک را که در آن از کنگره امریکا می خواهد در صورت عدم تغییر رویه در بخش فارسی این رسانه آن را تعطیل کند بازنشر داد.

برایان هوک مسول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه ایالات انتقادات شدید و بیسابقه ای را نسبت به عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا ابراز داشت و خواهان تعطیل شدن بخش فارسی این سازمان شد.

سیامک دهقانپور روزنامه نگار و  مجری پیشین بخش فارسی صدای آمریکا پیام برایان هوک را بی سابقه دانسته است.

هوک همچنین در نوشتار خود این نکته را عنوان کرد که بسیاری از مخاطبین این رسانه از عملکرد ضعیف آن شکایت داشته و خواهان رسیدگی به جهت گیری های  این رسانه در قبال رژیم هستند.

در سالهای گذشته مخالفان رژیم اسلامی ایران، بخش فارسی صدای آمریکا را متهم می کردند که این تلویزیون آن طور که باید اخبار و رویدادهای ایران را بازتاب نداده و خط مشی اصلاح طلبان را در پیش گرفته است.

در مقابل، ریاست بخش فارسی صدای آمریکا بر این نکته تاکید داشته که این رسانه مستقل عمل کرده و جهت گیری سیاسی ندارد.