برای دومین بار، یک هواپیمای باری امیرنشین های عرب خلیج فارس در اسرائیل به زمین نشست

برای دومین بار، یک هواپیمای باری متعلق به امیرنشین های کرانه جنوبی خلیج فارس، در فرودگاه بین المللی اسرائیل به زمین نشست تا وسایل پزشکی و تجهیزات درمانی را به حکومت خودگردان فلسطینی به هدف مبارزه با کورونا منتقل سازد. این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ملی بحرین است، که برخلاف بار قبل، بدون پنهان کردن علامت روی بدنه آن، در فرودگاه بن گوریون به زمین نشسته است.

حاخام مارک شنایر، روحانی یهودی که مشاور پادشاه بحرین است، به خبرنگاران گفت: پنهان نکردن علامت روی بدنه هواپیمای بحرینی، به هدف پنهان داشتن هویت آن، ممکن است به مذاق فلسطینیان خوش نیاید، ولی حامل یک پیام سیاسی می باشد و آن این که امیرنشین ها از این پس نباید روابط خود با اسرائیل را پنهان سازند.

بحرین یکی از امیرنشین هایی است که به صورت علنی اعلام داشته که مایل است در نخستین فرصت ممکن، با اسرائیل مناسبات کامل سیاسی برقرار سازد.

آگاهان سیاسی می گویند: هر اندازه تهدیدهای رژیم ایران علیه موجودیت امیرنشین ها شدت می گیرد، و در همان حال رژیم ایران از نظر داخلی و بین المللی ضعیف تر می شود، امیرنشین ها بر شدت اشتیاق خود به گسترش و علنی سازی روابط با اسرائیل می افزایند.

حاخام مارک شنایر به خبرنگاران اسرائیلی گفت که حتی اگر امیرنشین ها با اسرائیل همخوانی کامل ندارند، ولی لزوم مبارزه با کورونا ایجاب می کند که همگان به همکاری با یکدیگر بپردازند.

او گفت که پنج امیرنشین عرب در حوزه خلیج فارس با برخی از وزارتخانه های اسرائیل و از جمله وزارت خارجه و وزارت بهداشت در تماس نزدیک هستند.

هواپیمای اعزامی از جانب امارات عربی متحده، که حامل چند تن تجهیزات پزشکی و امور درمانی برای مبارزه با کورونا می باشد، در اسرائیل به زمین نشسته و بسته های کالا به حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری و همچنین مقامات حماس در نوار غزه سپرده خواهد شد.

نخستین هواپیمای باری حامل وسائل مشابه، سه هفته پیش از جانب امارات عربی متحده در فرودگاه بین المللی اسرائیل به زمین نشست.

مقامات فلسطینی تایید می کنند که ورود این هواپیماها به اسرائیل نشان گام دیگری در راه عادی سازی مناسبات امیرنشین ها با اسرائیل می باشد.