برای نخستین بار، نماینده رژیم ایران در وین، به صراحت اسرائیل را مسئول انفجار کارخانه سانتریفوژ در کرج می داند

حکومت اسلامی ایران برای نخستین بار و به صورت صریح، اسرائیل را متهم ساخت که عامل طراحی و اجرای انفجار در کارخانه تولید نسل جدید سانتریفیوژها بوده و از این رو، ایران نمی خواهد که بازرسان آژانس بک بار دیگر از آن جا دیدن کنند که مبادا اطلاعاتی به دست آورند که در آینده دوباره به اسرائیل امکان خرابکاری در آن مکان حساس را بدهد.

کاظم غریب آبادی نماینده حکومت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پاسخ به انتقادهای شدید کشورهای غربی و هشدار ایالات متحده، در توضیح این امر که چرا ایران نمی خواهد به متخصصان آژانس اجازه تعویض و تعمیر دوربین های کرج را بدهد، گفت: «اسرائیل با استفاده از اطلاعاتی که دریافت کرده بود، توانست در تاسیسات کرج خرابکاری کند و موجب انفجاری در آن جا شود که هنوز تحقیقات درباره چگونگی آن و افرادی که در این کار دخالت داشته اند، به انجام نرسیده است و از این رو ایران نمی تواند به متخصصان اجازه ورود بدهد».

همانگونه که گفته شد، این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران این گونه با صراحت، اسرائیل را مسئول یک خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران معرفی می کند. در همه موارد پیشین، و به ویژه انفجارها در نطنز، رژیم ایران به طور مستقیم چنین اتهامی به اسرائیل وارد نیاورده و فقط اشاره ضمنی به این احتمال کرده بود – گرچه رسانه های حکومتی، برخی صریحا انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز کرده بودند.

دو ماه پیش پس از وقوع انفجار در تاسیسات سانتریفیوژ سازی در کرج، رژیم ایران ادعا کرد که یک آتش سوزی مختصر روی داده که تلفات جانی به دنبال نداشته و فقط آسیب مالی مختصری وارد کرده و اتش بلافاصله خاموش شده است.

ولی اکنون با سخنان غریب آبادی، دروغگویی رژیم و پنهان کردن واقعیات حادثه برملا می گردد و معلوم می شود که انفجار آن قدر شدید بوده که یک دوربین از چهار دوربین نظارتی را که در نقطه بلندی در تالار نصب بود بکلی منهدم کرده و به یک دوربین دیگر نیز آسیب رسانده است.

مسلما اسرائیل هیچگونه مسئولیتی را در این زمینه به دوش نگرفته است. ولی همه رهبران اسرائیل، در فرصت های مختلف و به شیوه های گوناگون، تکرار کرده اند که اجازه نخواهند داد رژیم یاران به بمب هسته ای دست یابد.

یک رشته انفجارها در تاسیسات نطنز و مراکز اتم دیگر حکومت ایران به اسرائیل نسبت داده شده است. همچنین هلاکت فخری زاده و قتل شماری دیگر از افرادی که “دانشمندان اتمی” توصیف گردیده بودند، همگی به اسرائیل نسبت داده شده است.

تنها موردی که اسرائیل با صراحت و قاطعانه مسئولیت آن را به عهده گرفته، انتقال حدود یکصد هزار سند از آرشیو هسته ای رژیم ایران از شورآباد به اورشلیم بوده است. در نتیجه دستیابی به این اسناد بود که آشکار شد رژیم ایران وجود چهار مرکز فعالیت های هسته ای مشکوک خود را به آژانس بین المللی اطلاع نداده بود.