برای نخستین بار، وزیران خارجه اسرائیل و سلطان نشین عمان، تلفنی درباره خاورمیانه رایزنی کردند

شماری از تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که سلطان نشین عمان حاضر نخواهد بود در آینده بسیار نزدیک، دست دوستی اسرائیل را بفشارد و با این کشور روابط دوستی برقرار سازد. ولی ارزیابی های دیگر همچنان به قوت خود باقی است که به موجب آن ها، امیرنشین های دیگر و حتی حکومت موقت در سودان و همچنین دولت پادشاهی مراکش ممکن است گام گذاران بعدی در برقراری روابط عادی با اسرائیل باشند.

رسما اعلام شد که وزیر خارجه سلطان نشین عمان، برای نخستین بار با وزیر اطلاعات اسرائیل رابطه تلفنی برقرار کرده و با وی درباره امکانات پیشبرد روابط بین دو کشور به رایزنی پرداخته است.

سال گذشته، کوتاه مدتی پیش از فوت سلطان قابوس پادشاه عمان، وی بنیامین نتانیاهو و همسرش را به مسقط دعوت کرد و در کاخ سلطنتی از آن ها پذیرایی گرمی به عمل آورد. طبیعی بود که پس از امارات، سلطان نشین عمان دومین امیرنشین عربی باشد که برای برقراری روابط با اسرائیل پیشگام شود.

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان، در تماس تلفنی با وزیر خارجه اسرائیل گبی اشکنازی، از جمله تاکید کرد که عمان، خواهان برقراری آرامش و امنیت در خاورمیانه است و از هر اقدامی که به این هدف یاری رساند، جانبداری می کند. وزیر خارجه عمان افزود که کشورش خواهان برقراری صلح فراگیر و پایدار در سراسر خاورمیانه است.

گبی اشکنازی و یوسف بن علوی، در این تماس تلفنی نسبتا طولانی که اولین تماس رسمی بین وزیران خارجه اسرائیل و سلطان نشین عمان بود، به تفصیل درباره اوضاع منطقه و به ویژه خطراتی که از جانب رژیم ایران، امنیت امیرنشین ها را تهدید می کند، به تبادل نظر پرداختند.

سلطان نشین عمان که در همسایگی جنوب ایران قرار دارد و بخش شمالی آن کنار تنگه هرمز قرار گرفته، در همان حال که با ایالات متحده روابط بسیار دوستانه دارد و با اسرائیل نیز تماس گسترده ای در امور مختلف برقرار کرده، با حکومت اسلامی ایران نیز از روابط خوبی برخوردار است و تا کنون بارها وسیله ای برای مبادله پیام بین ایران و ایالات متحده بوده و حتی مذاکراتی بین نمایندگان دو کشور در مسقط صورت گرفته است.

مقامات دولت عمان گفتند که وزیر خارجه آن ها در گفتگوی با همتای اسرائیلی، بر حقوق فلسطینی ها نیز تاکید گذاشته و خواستار تامین آرمان آنان شده است.

کارشناسان اسرائیلی می گوید در داخل سلطان نشین عمان، طرفداران فلسطینی ها بسیار فعال هستند و با ادامه نزدیکی با اسرائیل مخالفت می ورزند.

علیت دومی که عنوان می شود، نبود تجربه کافی از جانب رهبران جدید عمان است که پس از درگذشت سلطان قابوس مدیریت آن امیرنشین را به عهده گرفته اند.

در این میان اعلام شد که یکی از مقامات حکومت خودگردان فلسطینی به نام جبرئیل رجوب پیامی برای یوسف بن علوی فرستاده و از عمان خواستار دشه در پشتیبانی از خواسته های فلسطینیان بکوشد.