دادگاه فدرال آمریکایی، بار دیگر حکومت ایران را به خاطر تروریست پروری به جریمه محکوم کرد

یک دادگاه آمریکایی در حکم بی سابقه ای، اعلام کرد که حکومت سوریه در کنار رژیم ایران به خاطر حمایت از تروریسم و تشویق آدم کشی، حتی اگر در ارتکاب جنایتی، نقش مستقیم نداشته، هنوز هم باید بابت وقوع قتل های تروریستی، به خانواده های قربانیان غرامت مالی بپردازد. ولی در این حکم، مبلغ غرامتی که باید پرداخت گردد، مشخص نشده است.

در حکمی که از جانب دادگاه فدرال واشنگتن انتشار یافت، دولت سوریه نیز به خاطر نقش تروریستی خود، محکوم به پرداخت غرامت مالی شده است.

در این حکم آمده است: «شهروندان آمریکایی که در هفت حمله تروریستی فلسطینیان در هفت مورد علیه شهروندان آمریکایی که کشته و زخمی به جای گذاشته، ایجاب می کند که رژیم ایران و حکومت سوریه را مسؤولان آن بدانیم چرا که آن دو حکومت به حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین کمک مالی و نظامی اعطا می کنند»

دادگاه های آمریکا در سال های اخیر، ده ها حکم علیه تروریست پروری رژیم ایران صادر کرده اند که میزان مجازات مالی آن ده ها میلیارد دلار است. این حکم ها به دنبال وقوع جنایت از جانب گروه های تروریستی عربی و فلسطینی بوده که تحت حمایت آشکار رژیم ایران قرار داشته و دارند. ولی این نخستین بار است که رژیم ایران و سوریه به پرداخت غرامت به خاط جنایتی محکوم می شوند که در وقوع آن نقش مستقیم نداشته اند.

این دادگاه فدرال، دلیل محکومیت ایران و سوریه را ارائه «کمک‌های ملموس» به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی عنوان کرده است.

اکثر شکایاتی که در دادگاه های آمریکایی مطرح گردیده، توسط یک حقوقدان اسرائیلی بوده که زاده ایران است و نهادی را نیز به نام “شورَت هَدین” به مفهوم “اجرای عدالت” برپا کرده است.

خانم نیتسانا درشان – لایتنر که در شیراز به دنیا آمده و همسر آمریکایی دارد، در سال های اخیر ده ها پرونده علیه جنایات گروه های ترور فلسطینی و عربی و اسلامی که به حمایت از جانب رژیم ایران صورت گرفته، به دادگاه های آمریکا شکایت برده است. رژیم ایران این دادگاه ها را تحریم کرده و هرگز برای دفاع از خود، نماینده ای به دادگاه های آمریکایی نفرستاده است.

با این همه، دولت ایالات متحده برای پرداخت این غرامات سنگین که از جانب دادگاه های آمریکایی تعیین گردیده، برخی از اموال رژیم ایران در ایالات متحده را مصادره و یا مسدود کرده است. ولی هنوز حکم دادگاه های آمریکایی در پرداخت این جریمه های نقدی، به طور کامل پرداخت نشده است.