برای نخستین بار، یک فیلم اسرائیلی به دریافت جایزه اول جشنواره سینمایی برلین به نام “خرس طلایی” نائل شد

جایزه خرس نقره به یک فیلم فرانسوی تعلق گرفت. این نخستین بار است که یک فیلم اسرائیلی، به دریافت بزرگترین جایزه سینمایی آلمان نائل می شود

جایزه خرس طلائی در جشنواره سینمایی بزرگ آلمان به یک فیلم اسرائیلی تعلق گرفت و موجب خرسندی بسیار، در داخل اسرائیل گردید. در جشنواره ای که در پایتخت آلمان برگزار می شود و “برلیناله” نام گرفته، هر سال به بهترین فیلم های بین المللی جایزه داده می شود، که شب گذشته (شنبه) به یک کارگردان اسرائیلی تعلق گرفت. این فیلم، “کلمات مترادف” (سینونیم Synonim kh)  نام دارد و ناداو لپید کارگردان جوان اسرائیلی آن را تهیه کرده است.

جایزه خرس نقره به یک فیلم فرانسوی تعلق گرفت. این نخستین بار است که یک فیلم اسرائیلی، به دریافت بزرگترین جایزه سینمایی آلمان نائل می شود.

فیلم “کلمات مترادف” داستان یک مرد اسرائیلی است که وارد پاریس می شود و به علت مشکلات بسیاری که با آنها روبرو شده، ترجیح می دهد که خود را یک فرانسوی جا بزند و در جامعه فرانسوی تحلیل رود.  موضوع فیلم آن است که چگونه فردی می کوشد زندگی جدیدی برای خود فراهم سازد.

حکومت اسلامی ایران نیز دو فیلم بلند به این جشنواره فرستاده بود.

کارگردان اسرائیلی، هنگام دریافت جایزه خرس طلایی، پشت میکروفون گفت که این جایزه را به مادر خویش تقدیم می کند که در تهیه فنی فیلم نقش مهمی ایفا کرد، ولی عمرش کفاف نداد و پیش از تکمیل فیلم، بر اثر بیماری درگذشت.

جشنواره “برلیناله” یکی از سه جشنواره مهم سینمایی در دنیا محسوب می شود. دو جشنواره دیگر، اسکار در ایالات متحده و کان در فرانسه می باشد.