برای نخستین بار در تاریخ ارتش اسرائیل: یک بانو به مقام فرماندهی اسکادران جنگنده ها رسید

فرمانده نیروی هوایی اسرائیل به سرهنگ دوم خانم “گ” دست می دهد و به او شادباش می گوید

ارتش اسرائیل با افتخار اعلام کرد که یک دختر جوان به فرماندهی یک اسکادران از هواپیماهای جنگی ارتش اسرائیل نائل شده است. اکنون چند سال است که دختران سرباز در اسرائیل به کورس خلبانی نیز پذیرفته می شوند و چند تن از آن ها توانسته اند دانشکده افسری را با موفقیت به پایان برسانند و خلبانی هواپیماها و هلیکوپترهای مورد استفاده ارتش را به عهده بگیرند.

هر اسکادران شامل چندین فروند جنگنده می باشد که خلبان یکی از آن ها فرماندهی را به دست دارد و بین خلبانان دیگر همآهنگی ایجاد می کند. رسیدن به این مقام، بسیار دشوار است و به هوشمندی زیاد و قدرت فکری و تصمیم گیری بالا نیاز دارد.

اکنون دختران اسرائیل می توانند افتخار کنند که در راه رسیدن به برابری با پسران، گام دیگری نیز برداشته اند.

در اسرائیل، ارتش، تنها سازمانی نیست که از امنیت کشور پاسداری می کند، بلکه چارچوب های آن تعیین کننده هنجارهای اجتماعی نیز می باشد و هنگامی که دختری می تواند به فرماندهی چندین فروند جنگنده برسد، می تواند نشان و نمونه ای برای وارد کردن دختران و زنان به بسیاری دیگر از رشته هایی باشد که ظاهرا به مردان اختصاص دارد.

بانویی که فرمانده اسکاردان شده، ۳۵ ساله است و دارای همسر و دو فرزند می باشد  که هیچیک از این ها مانع آن نشده که وی دوران خلبانی را با موفقیت فوق العاده بگذراند، و به اندازه کافی تجربه جنگی بیاموزد تا بتواند به چنین مقامی برسد.

فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، هنگام اعطای سردوشی سرهنگ دومی به این بانو، به او گفت: «شما الهام بخش پیشرفت همه زنان و دختران در اسرائیل هستید». سالیان دراز بود که ادعا می شد زنان فاقد توانایی جسمی و عقلانی، برای به دست گرفتن ماموریت های سنگین می باشند. ولی اسرائیل می کوشد این افسانه بی اساس را گام به گام بر هم ریزد.

در اسرائیل نام و چهره خلبانان محرمانه می ماند، تا اگر به اسارت دشمن درآمدند، هویت و رشته نظامی آن ها محرمانه باقی بماند.