برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل , یک امیر ارتش اسرائیل با لباس کامل نظامی در تالار مجمع عمومی حاضر شد

این همایش با شرکت نمایندگان ارشد بسیاری از کشورهای جهان در چارچوب برنامه کمک رسانی سازمان ملل به زخمی‌های میدان جنگ برگزار شد

برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل , یک امیر ارتش اسرائیل با لباس کامل نظامی در تالار مجمع عمومی حاضر شد و درباره شیوه های کمک رسانی به زخمی‌ها در میدان جنگ سخنرانی کرد و تجربیات اسرائیل را در این زمینه بیان داشت.

این همایش با شرکت نمایندگان ارشد بسیاری از کشورهای جهان در چارچوب برنامه کمک رسانی سازمان ملل به زخمی‌های میدان جنگ برگزار شد.

ژنرال اسرائیلی که این سخنرانی را ایراد کرد بدر طریف نام دارد که یک عرب دروزی اسرائیل است که به چنین مقام ارشد در ارتش اسرائیل نائل آمده و سمت پزشک ارشد ارتش را به عهده دارد.

خبرنگاران گفتند آنچه که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود این بود که  بسیاری از نمایندگان کشورهای عربی در تالار باقی ماندند و سخن این امیر ارتش اسرائیل را به دقت گوش کردند.

اما نماینده لبنان در سخنرانی خود اسرائیل را به شدت مورد حمله قرار داد بی آن که صبر کند که امیر ارتش اسرائیل به انتقاد‌های او پاسخ بگوید تالار جلسه را ترک کرد.

علت برگزاری این همایش در سازمان ملل به این دلیل بود که موضوع اصلی مورد بحث حفظ سلامت و جان سربازان پاسدار صلح سازمان ملل بود  که به کشورهای مختلف جهان و از جمله لبنان فرستاده می شوند.

موارد بسیاری در سال های اخیر پیش آمده که سربازان پاسدار صلح سازمان ملل مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده‌اند که سر پزشک اسرائیلی دکتر بدر طریف تجربیات اسرائیل را در امداد رسانی به زخمی‌ها در صحنه نبرد با جزئیات کامل برشمرد.

سخنرانی نماینده اسرائیل در این همایش با تشویق های بسیاری روبه‌رو شد و از جمله آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل او را مورد تحسین قرار داد.

فرمانده رکن پزشکی ارتش اسرائیل به خبرنگاران گفت که در حاشیه برگزاری این همایش در سازمان ملل با نمایندگان ارشد بیست کشور جهان دیدار داشته و از جمله نماینده چین با او به تفصیل به گفتگو نشسته است.

اسرائیل در سالهای اخیر با برگزاری دو  دوره ویژه پزشکان ویژه حفظ سلامت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در جهان را مورد تعلیم  قرار داد.یک دوره آموزشی در ایتالیا و دوره دیگر در خود اسرائیل برگزار شد.