برای نخستین بار نیروی هوایی اسرائیل و آلمان، در آستانه یادروز هولوکاست رزمایش مشترک برگزار می کنند

حکومت آلمان هیتلری قصد نابودی ملت یهود را داشت و اجرای نقشه های شیطانی خود، شش میلیون نفر از یهودیان را به کشتن داد. ولی هیتلر در اجرای این نقشه شیطانی شکست خورد و جام زهر را سرکشید و کمتر از هشتاد سال پس از آن، اکنون، ارتش های اسرائیل و آلمان به رزمایش مشترک نظامی می پردازند و جنگنده های اسرائیلی بر فراز خاک آلمان به مانور می پردازند و این پیام را به بشریت می رسانند که ملت یهود زنده است، استقلال دوباره خویش را باز یافته و ارتشی قدرتمند برپا ساخته، که اکنون ارتش آلمان از آن دعوت می کند به انجام رزمایش مشترک بپردازند.

این رزمایش هوایی از دیروز (دوشنبه) آغاز گردیده و ده روز دیگر ادامه خواهد داشت و نیروهای هوایی اسرائیل و آلمان، فعالیت مشترک در مقابله با دشمن فرضی را تمرین خواهند کرد.

این رزمایش برای ارتش اسرائیل که ممکن است در فاصله دوری از خاک خود با یک دشمن بیگانه که قصد انهدام آن را دارد وارد نبرد شود، از اهمیت ویژه برخوردار است.

اسرائیل دارای یکی از قدرتمندترین نیروهای هوایی در جهان است که می تواند آشنایی با آن برای ارتش آلمان جالب باشد. در همان حال، نیروی هوایی آلمان نیز شیوه ها و تکنولوژی هایی دارد که می تواند برای ارتش اسرائیل آموزنده و با ارزش باشد.

پایان این مانور که ده روز دیگر است، مصادف با یاد روز شش میلیون نفر یهودیانی است که به دستور حکومت آلمان نازی در چندین کشور اروپایی قربانی شدند.

دولت های آلمان پس از جنگ جهانی دوم، و همچنین گروه گسترده ای از مردم آن کشور، در هر فرصتی از جنایات آلمان نازی ابراز انزجار کرده و کوشیده اند این رویداد هولناک را جبران کنند و از این پس در راه حفظ موجودیت اسرائیل و امنیت مردمان آن کوشا باشند.

حکومت اسلامی ایران تنها رژیم جهان است که هولوکاست را یک افسانه می خواند و ادعا می کند که چنین وقایعی رخ نداده است. علی خامنه ای در سخنرانی های خود گفته بود که هولوکاست دروغ است و محمود احمدی نژاد نیز به خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نامه نگاشته و از جمله نوشته بود که افسانه هولوکاست را ارتش های متفقین بر ملت آلمان تحمیل کردند و فرزند نباید به جنایات پدر خود اعتراف کند. احمدی نژاد به خانم مرکل توصیه کرده بود که هولوکاست را انکار کند و آلمان نازی را مبرا سازد.

دولت های آلمان پس از جنگ جهانی دوم، همیشه با اسرائیل و ارتش این کشور همکاری داشته اند تا شاید بتوانند بخشی از جنایات پدران خود را جبران کنند. ولی اکنون با برگزاری این رزمایش هوایی یازده روزه، همکاری های نظامی و امنیتی دو کشور به اوج می رسد.

مقامات دو کشور اعلام کرده اند که هدف از رزمایش مشترک، رویارویی با هرگونه رویداد پیش بینی نشده می باشد که درباره ماهیت آن توضیحی داده نشده است.