برای نخستین بار هواپیمای باری امارات حامل “کمک برای فلسطینیان”، در پرواز مستقیم وارد اسرائیل شد

در همان حال که رژیم ایران، در انزوای منطقه ای و جهانی خود، بر شدت حملات لفظی علیه اسرائیل می افزاید و از لزوم قاچاق اسلحه به کرانه باختری سخن می گوید، برای نخستین بار در تاریخ استقلال دوباره اسرائیل، یک هواپیمای باری غول پیکر متعلق به امارات عربی متحده در فرودگاه بین المللی اسرائیل به زمین نشست و بار خود را خالی کرد. این بار شمال محمولاتی است که امارات برای نواحی فلسطینی نشین در غزه و کرانه باختری فرستاده تا بتوانند به صورت بهتری با شیوع بیماری کورونا رویارویی کنند.

پرواز مستقیم از امارات به اسرائیل، فصل تازه ای در روابط صلح دوستانه اسرائیل با امیر نشین های عرب در حاشیه جنوبی خلیج فارس می گشاید.

در گزارش های قبلی گفته شده بود که امارات عربی متحده چند حمله پیش محموله بزرگ مشابهی برای ملت اسرائیل فرستاده بود که کمک های ضروری را برای مبارزه با شیوع کورونا در این کشور شامل می گردید. این خبر از جانب منابع رسمی تایید نشده است.

حکومت خودگردان فلسطینی، که در روزهای اخیر اسرائیل را به قطع همکاری ها و خروج از توافق ها تهدید می کند، هنوز نسبت به فرود آمدن هواپیمای باری امارات، در پرواز مستقیم به اسرائیل، واکنشی نشان نداده و گروه تروریستی حماس و جهاد اسلامی در غزه نیز نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کرده اند.

دولت عربستان سعودی از چند ماه پیش به شرکت هواپیمایی هند اجازه داده برای رسیدن به اسرائیل، در حریم هوایی آن کشور پرواز کند، ولی هنوز چنین اجازه ای به شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل (العال) داده نشده است.