برخی اعراب شهروند اسرائیل از دولت انتظار دارند که از تساوی حقوق بیشتر و بودجه های کلان دولتی برخوردار باشند

در این گزارش که توسط کارشناس امور اعراب در تلویزیون ملی اسرائیل تهیه شده بود، تقریبا همه مصاحبه شوندگان از قانون ملیت که چند ماه پیش در اسرائیل به تصویب رسید به شدت انتقاد کردند

تلویزیون ملی اسرائیل گزارشی درباره اندیشه ها و خواسته های گروهی از روشنفکران عرب شهروند اسرائیلی پخش کرد که در آن، همگی ضمن ابراز وفاداری نسبت به کشور، تاکید کردند که احساس می کنند که از تساوی حقوق کامل برخوردار نیستند و تبعیض هایی علیه آنان وجود دارد.

در این برنامه تلویزیونی، بیشتر مصاحبه شوندگان گفتند که اعراب اسرائیلی می خواهند نقش موثرتری در صحنه سیاسی کشور ایفا کنند و از احساس تساوی حقوق بالاتری برخوردار باشند.

در این گزارش که توسط کارشناس امور اعراب در تلویزیون ملی اسرائیل تهیه شده بود، تقریبا همه مصاحبه شوندگان از قانون ملیت که چند ماه پیش در اسرائیل به تصویب رسید به شدت انتقاد کردند.

یکی از مصاحبه شوندگان، خانم ایمان سعید، که خود، گوینده و تهیه کننده برنامه های عربی در شبکه رادیو تلویزیون ملی اسرائیل است، گفت: ما اعراب، به کشور وفادار هستیم، ولی این حکومت است که نسبت به ما اعراب وفادار نیست.

در قانون ملیت، ضمن آن که بر یهودی بودن کشور تاکید گردیده و زبان عبری به عنوان زبان رسمی اعلام شده، از تساوی حقوق کامل بین همه شهروندان ذکری به میان نیامده است و این در حالی که در منشور استقلال اسرائیل از جمله گفته شده که “اسرائیل کشور یهودیان است، ولی در همان حال، همه شهروندان و ساکنان این کشور از هر دین و فرهنگ و قومی باشند، از تساوی حقوق کامل برخوردارند”. چنین جمله ای در “قانون ملیت” گنجانده نشده و اعراب اسرائیلی آن را نشانۀ تبعیض و عدم تساوی تلقی می کنند.