برخی بلندپایگان حزب کارگر بریتانیا خواهان برکناری رهبر یهودستیز و تروریست پرور خود شدند

پس از آن که درباره شماری از اظهارات یهود ستیزانه رهبر حزب کارگر بریتانیا پرده داشته شد و تعدادی از اظهارات او در حمایت از ترور فلسطینی علیه اسرائیل برملا گردید، شماری از مقامات ارشد حزب کارگر قصد دارند برای برکناری جِرِمی کُربین Jeremy Corbin از رهبری حزب اقدام کنند.

کربین تا کنون بارها اظهارات یهودستیزانه داشته و علیه اسرائیل سخن گفته است. در هفته های اخیر شماری از این سخنان انتشار یافت و همچنین معلوم شد که رهبر کنونی حزی کارگر بریتانیا، چند سال پیش در کنار قبر تروریست های فلسطینی که حدود پنجاه سال پیش ورزشکاران اسرائیلی را در اولمپیاد مونیخ کشتند حضور یافت و یک حلقه بزرگ گل روی قبر آن ها قرار داد/

با این همه، آشنایان امور در لندن می گویند که برکناری جرمی کربین از رهبری حزب کار ساده ای نیست. مستقیم ترین راهی که وجود دارد، برزگزاری دوباره انتخابات درون حزبی برای گزینش رهبر جدید می باشد. برای رسیدن به این هدف، باید شمار زیادی از دست اندرکاران حزب کارگر را به لزوم آن معتقد ساخت.

راه دوم آن است که در مجمع عمومی حزب، پیشنهاد رای عدم اعتماد به کربین مطرح گردد و از تصویب بگذرد.

برخی بلندپایگان حزب کارگر که از این رفتارهای رهبر خود بسیار خشمگین هستند، می گویند که اگر این راهکارها موثر نیفتد، تنها راهی که برایشان می ماند آن است که از حزب کارگر کناره گیری کنند و حزب دیگری برپا سازند که جرمی کربین را حق ورود به آن ، نباشد.

یک دیدگاه

Comments are closed.