برخی رسانه های اسرائیلی: اظهارات اخیر نتانیاهو بدون مشورت بوده و تبلیغات انتخاباتی است

شماری از رسانه های اسرائیل نوشتند که از دیدگاه برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، نتانیاهو نمی بایست از احتمال فوری جنگ در غزه سخن بگوید و همچنین اعلام کند که قصد دارد باریکه بین کرانه باختری رود اردن و بلندی های نزدیک آن را همراه با بخش شمالی دریای نمک، به خاک اسرائیل ضمیمه کند.
به نوشته این رسانه ها، نخست وزیر و وزیر دفاع پیش از بیان این سیاست ها، با مقامات امنیتی مشورتی نکرده بود و اظهارات او نوعی تلاش انتخاباتی بوده که در نهایت امر به سود امنیت کشور نخواهد بود.
مقامات امنیتی کشور می گویند که اگر اظهارات نتانیاهو جنبه اعلام سیاست جدیدی را از طرف دولت او دارد، باید آن را به ارتش و نیروهای امنیتی دیگر اطلاع دهد تا آن ها نیز به تدابیر لازم برای اجرای این سیاست ها دست بزنند.
مشاور ارشد حقوقی دولت گفته است که ضمیمه کردن هر نقطه ای به خاک اسرائیل، باید برحسب قانون ویژه ای صورت گیرد که لازم است در پارلمان به تصویب رسد و با توجه به آن که اسرائیل در آستانه انتخابات دوباره قرار دارد، نمی توان به چنین اقداماتی دست زد.