بررسی رویدادهای مهم ایران و جهان در سالی که گذشت/گفتگوی منشه امیر با آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین

بی تردید مهمترین رویداد سال ۲۰۲۲ در ایران که بازتاب بی سابقه و گسترده ای در جهان داشت خیزش انقلابی و مردمی بر علیه رژیم اسلامی بود که با گذشت بیش از ۱۰۰ روز و سرکوب رژیم همچنان ادامه دارد.

آقای منشه امیر در گفتگویی که با آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین رژیم داشت به بررسی و تحلیل رویدادهای مهم ایران و جهان در سال ۲۰۲۲ پرداختند که نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد.