برنامه آدینه با منشه امیر،بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و جهان

در برنامه هفتگی “آدینه با آقای منشه امیر” خانم نگار نازنین پرسش هایی را درباره موضوع های عمده هفته مطرح می سازد و شنیدن ارزیابی و دیدگاه آقای منشه امیر را خواستار می شود.

گفتگوی این هفته، با خبر سفر پرزیدنت بایدن به خاورمیانه آغاز می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده در این سفر با سران اسرائیل و عربستان به گفتگو می نشیند و در همایش امیرنشین های عضو شورای همکاری خلیج فارس به سخنرانی می پردازد و با سران مصر، اردن و احتمالا یک یا چند کشور دیگر تلفنی گفتگو می کند. اسرائیل و عربستان و امیرنشین ها از این سفر چه انتظاراتی دارند و پیامدهای این سفر چه خواهد بود.

علاوه بر این، تلاش رژیم ایران برای سوءقصد به جان شهروندان اسرائیلی و یا شخصیت های این کشور در ترکیه همچنان ادامه دارد. در گزارش های اسرائیلی گفته شده که برخی از این مزدوران تروریستی رژیم مستقیما از ایران آمده اند، ولی چند تن دیگر ترک بومی هستند و ممکن است شناسایی آنان دشوار باشد.

موضوع جنجالی هواپیمای ایران که در آرژانتین توقیف شده سرنوشت مذاکرات برجامی و همچنین گسترش اعتراض های مردمی در داخل ایران، از جمله مطالبی بود که در این گفتگوی هفتگی مطرح شد که همگان را به دیدن و شنیدن آن دعوت می کنیم.