برنامه آدینه با منشه امیر:آیا جنگ خواهد شد؟اقتصاد ،ملت ایران و رژیم ،آینده چه خواهد شد؟

آدینه دیگری فرا رسید و همراه با آقای منشه امیر تحولات مهم هفته در ایران و جهان را مورد ارزیابی قرار داده و تحلیل آقای منشه امیر را جویا شدیم.

در هفته ای که گذشت، گروهی از کودکان شیعه در بوستون آمریکا به صف ایستادند و سرود سلام فرمانده را اجرا کردند و بعد کلیپ آنرا به ایران هم بردند و نمایش دادند و پز دادند که ببینید که حتی در آمریکا نیز کودکان تا چه حد امام خامنه ای را دوست دارند!!!

و اینگونه جلوه دهند که چگونه حکومت اسلامی ایران توانسته است پوزۀ آمریکا را به خاک بمالد و حتی در بوستون تگزاس نیز چنین نفوذی داشته باشد.!!!

ارزیابی آقای منشه امیر درباره این موضوع و همچنین احتمال وقوع جنگ میان اسرائیل و رژیم اسلامی و اخبار داخلی ایران را به بحث گذاشتیم.

آدینه خوب و پر از شادی را برای شما مخاطبان آرزومندیم.

نسخه کامل برنامه آدینه با منشه امیر در اختیار شما گرامیان قرار دارد.