برنامه آدینه با منشه امیر.بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و جهان

 

در برنامه “آدینه با منشه امیر” خانم نگار نازنین برخی از مهمترین رویدادهای هفته را در رابطه با ایران، اسرائیل و دیگر نقاط جهان مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

مهمترین موضوع در برنامه این هفته، آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به تاسیسات اتمی رژیم ایران است که هدف از آن متوقف ساختن پیشرفت رژیم ایران به سوی تولید بمب اتمی می باشد. این رزمایش قرار است با کمک سوخت رسان های آمریکایی برگزار شود. همزمان بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن رفته تا هماهنگی بیشتری به عمل آورد و فرمانده نیروهای میانۀ ارتش آمریکا به اسرائیل آمده تا جریان رزمایش را از نزدیک دنبال کند.

خبر جنجال برانگیز دیگر در رابطه با ایران و اسرائیل آن بود که رسانه های اسرائیلی فاش ساختند رژیم ایران قصد داشته برخی از شخصیت های اسرائیلی را به بهانه های مختلف به یک کشور خارجی بکشاند و در آنجا آنها را برباید و به ایران منتقل سازد تا بتواند به انتقام جویی و کلاشی بپردازد. باید یادآوری کرد که توطئه های قبلی رژیم ایران برای منفجر کردن سفارتخانه های اسرائیل و سوءقصد به جان بازرگانان اسرائیلی در کشورهای مختلف با شکست روبرو شده است.

در برنامه “آدینه با منشه امیر” مطالب مفصلی نیز درباره بحران اقتصادی در ایران، گسترش اعتراض های مردمی و مطالب دیگر نیز گنجانده شده است.