برنامه آدینه با منشه امیر به میزبانی بانو نگار/بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان