برنامه «اسرائیل از نزدیک»تاریخچه روابط دو ملت ایران و اسرائیل/پروفسور موتی حریدیم و دکتر محسن بنایی

در بخش دوم برنامه«اسرائیل از نزدیک»با دکتر محسن بنایی و پروفسور حریدیم درباره تاریخچه روابط دو ملت ایران و اسرائیل گفتگو کردیم.

دکتر محسن بنایی که از اواخر دهه هشتاد میلادی به آلمان مهاجرت کرده توضیح میدهد که او در آن سالها دیدگاه متفاوتی نسبت به ملت و کشور اسرائیل داشت و به مرور نگرش او تغییر نمود تا جایی که وی نه تنها دو بار به اسرائیل سفر کرد بلکه یک کتاب درباره اسرائیل و سابقه تاریخی ایران و اسرائیل نوشته است.

همچنین پروفسور موتی حریدیم در این برنامه درباره دین و آیین یهودیت توضیحاتی را ارائه دادند.

لینک کامل برنامه«اسرائیل از نزدیک»