۲۵ برنده جایزه صلح نوبل در سال های گذشته: سازمان ملل با برپایی نهاد ویژه، ابراهیم رئیسی را به محاکمه بکشاند

بیست و پنج تن از برندگان جوایز نوبل در طول سال های گذشته، با نگارش پیام مشترکی برای دبیرکل سازمان ملل، از آنتونیو گوترش خواستار شدند که برای محاکمه و مجازات آخوند ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از دست اندرکاران کلان جنایات تابستان ۵۷ او را به محاکمه جهانی بکشاند.

در هفته های اخیر با آغاز و ادامه محاکمه محمد نوری در سوئد که دادیار دادگاه مرگ در آن سال بوده، شماری از تلاشگران ایرانی خواستار آن شده اند که ابراهیم رئیسی نیز به عنوان یکی از قضات دادگاه مرگ که هزاران ایرانی را پس از یک محاکمه ساختگی و چند دقیقه ای به پای چوبه دار فرستاد، مورد محاکمه جهانی قرار گیرد.

انتصاب چنین فرد آدمکش و بیرحم به ریاست جمهوری یک حکومت، نشان از خوی جنایتکارانه رهبرانی دارد که کوچکترین احترامی برای حقوق انسانی قائل نیستند و برای نابود کردن مخالفان و ادامه حکومت خودکامه خویش هیچ حد و مرزی نمی شناسند.

برندگان جایزه صلح نوبل در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل، خواستار برپایی کمیسیون ویژه ای شده اند که با دقت و به طور مستقل به اتهامات علیه ابراهیم رئیسی به اتهام یکی از مهره های اصلی آن جنایات رسیدگی کند. چنین خواسته ای از سازمان ملل تاکنون سابقه نداشته است.

آشنایان امور حقوقی می گویند که ممکن است اجرای چنین خواسته ای در قدرت و اختیارات سازمان ملل نباشد، ولی ضربه دیگری بر حکومت محسوب می شود و بی آبرویی آن در جهان را افزایش می دهد.

در گزارش پیشین گفته شده بود که به موازات محاکمه محمد نوری در استکهلم، شماری از خانواده های ایرانیانی نیز که در اعتراض های آبان ماه دو سال پیش عزیزان آن ها با تیراندازی ماموران سرکوبگر رژیم جان باخته اند، با برپایی یک دادگاه نمایشی به ریاست چند قاضی بین المللی، قصد دارند یک محاکمه نمادین برای جنایتکاران رژیم برپا سازند.