برپایی دولت آینده اسرائیل، در آخرین لحظه با مشکل درون حزبی لیکود روبرو شد و به تعویق افتاد

یک خبرنگار خارجی در اورشلیم می گفت که سیاست در اسرائیل چه امر مشکلی است که درک چگونگی آن تقریبا غیر ممکن است. این ارزیابی کاملا در مورد رویدادهای امروز اسرائیل کاملا صدق می کند، زیرا پس از آن که اعلام گردید برپایی دولت آینده قطعی شده و قرار است شب گذشته (پنجشنبه) آئین ادای سوگند اجرا شود و کابینه بتواند کار خود را پس از رکود پانزده ماهه آغاز کند، خبر رسید که رهبر حزب لیکود، بنیامین نتانیاهو درخواست کرده که این مراسم به ظهر روز یکشنبه (پس فردا) موکول گردد.

علت این درخواست؟ بلندپایگان حزب لیکود نتوانسته اند درباره شیوه تقسیم کرسی های وزارت، با نخست وزیر به توافق برسند، امری که امید می رود امروز (آدینه) و یا فردا و در ساعات بامداد پس فردا، به انجام برسد.

با آن که دولت آینده دارای ۳۶ وزیر از احزاب مختلف خواهد بود، امری که در تاریخ کابینه های اسرائیل سابقه ندارد، تعداد پست هایی که به لیکود اختصاص داده شده، در حدی نیست که بتواند به همه تلاشگران ردیف اول حزب پاداش لازم را اعطا کند.

طبق تقسیم بندی کنونی، چند تن از وزیران با سابقه لیکود از عضویت در دولت آینده محروم شده اند و شخصیت های دیگری هم هستند که انتظار وزارت داشته اند ولی دست خالی مانده اند.

همچنین عدم اعتماد گسترده ای بین لیکود و آبی و سفید وجود دارد و اطرافیان گانتس این احتمال را بعید نمی دانند که نتانیاهو در آخرین لحظه به ترفند تازه ای دست بزند و توافق با ابی و سفید را باطل سازد و بکوشد خود به تنهایی کابینه ای برپا سازد که از حمایت ۶۱ کرسی برخوردار گردد و نیازی به ائتلاف با آبی و سفید نباشد.

در چنین صورتی، نتانیاهو خواهد توانست بدون تقسیم دوران نخست وزیری با گانتس، خود به تنهایی این مقام را در دست داشته باشد و بتواند همه کرسی های وزارت را به یاران خویش در احزاب راستگرا و مذهبی بسپارد.

گانتش که به ریاست پارلمان برگزیده شده بود، در آستانه مراسم تحلیف کابینه جدید، با پیروی از قوانین موجود، کتاب از این سمت اعلام کناره گیری کرده بود. ولی روز گذشته این استعفا را پس گرفت تا مبادا دولتی برپا نشود و او پست ریاست مجلس را نیز که از سمت های حساس سیاسی است از دست بدهد.

در حال حاضر، جدل اصلی نتانیاهو، از یک سو با سیاستمداران ارشد لیکود است که پستی به آنها داده نشده، و از سوی دیگر با نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یمینا می باشد که برای ورود به کابینه، انتظار دریافت سه پست مهم را برای رهبران سه گانه آن حزب دارد.

آشنایان امور این احتمال را بعید نمی دانند که حتی جلسه روز یکشنبه به فرصت دیگری موکول شود.