برپایی رشته دانشگاهی برای ماموران “نهی از منکر” مرحله دیگری از افزایش سرکوبگری علیه مردم تلقی شد

اعلام این خبر که رژیم قصد دارد در راستای شدت بخشی به سرکوب زنان، جریان “نهی از منکر” را به صورت یک رشته دانشگاهی درآورد که حتی مقطع فوق لیسانس و دکترا دارد، با ابراز خشم گروهی از کاربران شبکه اجتماعی و زنان و مدافعان حقوق بشر روبرو شد که آن را گام دیگری از جانب حکومت به هدف خاموش سازی اعتراضات مردم ایران تلقی کردند.

روز گذشته (دوشنبه) اعلام شد که از این پس دانشجویانی که دوران لیسانس را به پایان رسانده اند، خواهند توانست در رشته “امر به معروف و نهی از منکر” درجه کارشناسی ارشد و حتی دکترا بگیرند، تا عملیات سرکوبگری آنان علیه زنان، در سطح بالا و به اصطلاح “علمی” انجام گیرد.

این خبر دو روز پس از آن انتشار یافت که در کلیپی دیده می شود که چگونه ماموران چادرپوش رژیم، بانویی را با خشونت و وارد آوردن ضربات و کشیدن موهای سرش، به داخل خودرو امر به معروف می اندازند تا او را به بازداشتگاه ببرند.

فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرد که بازداشت این بانو، آن هم با چنین خشونتی، به علت بدحجابی نبوده بلکه او مرتکب یک عمل غیرقانونی و در معرض بازداشت بوده است. مقامات درباره ماهیت این اتهام توضیحی ندادند.

افزایش تلاش حکومت برای آن چه که “مبارزه با بدحجابی” مینامند، از این جهت از هنگام به روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شدت گرفته، که حکومت بیم دارد دشواری های زیستی و افزایش فقر و دزدی ها کلان و دیگر مصیبت های کشوری، موجب خیزش گسترده مردمی شود که از همه اعتراضات سال های گذشته گسترده تر باشد.

از دیدگاه رژیم، خشونت نسبت به زنان و سرکوب آن ها، همه شهروندان را به هراس خواهد انداخت که مبادا علیه حکومت به اقدامی دست بزنند.

در واکنش به اعتراض های مردمی نسبت به خشونت “گشت ارشاد” با زنان،محمد صالح هاشمی گلپایگانی  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در تلاش برای کمرنگ نشان دادن قبح این رفتار گفت: «نوع برخورد ماموران با زنان بدحجاب نباید شبیه رفتار با مجرمان خطرناک باشد”. ولی مسلم است که آن ماموران، بر حسب دستورات و معیارهای خود آن ستاد با زنان برخورد می کنند و آن نکوهش جنبه تقیه دارد.

خود هاشمی گلپایگانی، در سمت های پیشین بارها دوره های آموزشی برای ماموران “نهی از منکر” ترتیب داده بود. او نه تنها به این ماموران گواهینامه داده، بلکه در برپایی تشکل های سرکوبگر دیگر علیه زنان نیز فعالیت بسیار داشته است.

زنان در ایران، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سرکوب به بهانه بدحجابی، نه تنها آنان را در رویارویی با رژیم تضعیف می کند، بلکه هشداری نیز به مردان تلاشگر و معترض به رژیم محسوب می شود.