برگزاری چند تجمع صنفی در خوزستان،  همزمان با هشتاد و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه

هشتاد و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه امروز (چهارشنبه ) در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد.

مطالبات کارگران خوزستانی  در این تجمعات، حذف بخش خصوصی، بازگشت مجموعه به دولت زیر نظر کارگران، پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده، بازگرداندن فوری «ثروت‌های اختلاس شده» به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته، بوده  است.

همزمان با این تجمع، کارگران کشتارگاه ماکیان لذیذ در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند.

گروهی از کارگران خدمات و فضای سبز شهرستان سوسنگرد نیز  در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

شماری از کارگران اداره آبفای آبادان نیز در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی تجمع کردند.

آنان اعلام کردند که تامین اجتماعی برای دریافت ۱۸۵ میلیون تومان طلب خود حکم قضایی گرفته و به همین دلیل پرداخت حقوق کارگران به تاخیر افتاده است.

در همین حال تعدادی از کارکنان دانشگاه دولتی چمران اهواز نیز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند.

همچنین تعدادی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان که چهارشنبه ۱۹ شهریور تجمع اعتراضی برگزار کردند جزو آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی از سال ۹۲ به بعد هستند خواستار استخدام در آموزش و پرورش هستند.

گفته شده است که پیش از این تعدادی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند.