برگشت جهادگران اروپایی در عراق و سوریه برای کشورهای اروپایی مشکل ساز شده است

کشورهای اروپایی با بازگشت زنان و کودکان موافق هستند اما در پس گرفتن مردان جهادی تردید دارند

با فرو ریختن آخرین پایگاه های گروه تروریستی خلافت اسلامی داعش در عراق و سوریه بیشتر افراد این گروه اگر فرار نکرده و یا کشته نشده باشند اسیر شده اند.

مبارزان کرد سوریه متشکل در یگان‌های مدافع خلق که از پشتیبانی آمریکا برخوردار هستند می‌گویند که با تصرف شهر سوریه باقوز کار اسلام گرایان افراطی تمام شده است.

در همین حال آنها صدها نفر از افراد جهادی را اسیر گرفتند.

ائتلاف نیروهای دموکراتیک در سوریه قصد دارد بسیاری از جهادگران اسیر را که از کشورهای اروپایی برای جهاد با کافران به خاورمیانه رفته اند به کشورهای اروپایی بازگرداند.

دونالد ترامپ از همین رویه حمایت می کند که  کشورهای اروپایی باید این اسیران را تحویل بگیرند و محاکمه کنند.در برابر کشورهای اروپایی با بازگشت زنان و کودکان موافق هستند اما در پس گرفتن مردان جهادی تردید دارند.

دولت آلمان فدرال در مورد تعقیب و محاکمه افرادی که برای جهاد و جنگ به سوریه و عراق رفتند هنوز برنامه روشنی ندارد.یک مشکل این است که دادگستری نمی‌تواند درباره جنایت هایی که این افراد در خاورمیانه مرتکب شده اند مدارک و گواهی کافی داشته باشد که آنها را بررسی کند.

وزیر خارجه آلمان می‌گوید که پس دادن این افراد به آلمان بی نهایت مسئله ساز می شود.وزیر دادگستری و وزیر کشور آلمان بر تصمیم کلی توافق کردند و می گویند افرادی که بیش از یک تابعیت داشته باشند باید گذرنامه آلمانی خود را تحویل دهند.

این مقررات باید شامل حال افراد شود که در درگیری‌های مسلحانه شرکت داشتند از آلمان بیش از ۱۰۵۰ مسلمان افراطی برای جهاد به سوریه و عراق رفتند حدود یک سوم این افراد که بسیاری از آنها زن هستند به آلمان بازگشتند.