بزرگترین تظاهرات علیه نتانیاهو، در اورشلیم، تل آویو، کیسریا و ۳۰۰ پل هوایی در سراسر اسرائیل برگزار شد

در اسرائیل، شهرهای اورشلیم و تل آویو و همچنین شمار زیادی از پل های هوایی به روز جاده های اصلی کشور، شاهد بزرگترین تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو بود، که با آرامش برگزار گردید و برخورد خشونت باری با طرفداران نخست وزیر و حزب وی رخ نداد. پلیس اسرائیل نیروهای بسیاری را بسیج کرده بود تا بتواند، در همان حال که آزادی تظاهرات را حفظ می کند، از برخورد بین موافقان و مخالفان نیز جلوگیری نماید و در انجام این وظیفه موفق شد.

ارزیابی شده است که در تظاهرات اورشلیم، در نزدیکی خانه رسمی نخست وزیر حدود پانزده هزار نفر گرد آمده بودند که ساعات طولانی علیه نتانیاهو شعار داده و کناره گیری او را خواستار گردیدند.

تظاهر کنندگان در بخشی از اقدام اعتراضی خود، در خیابان اصلی اورشلیم به راهپیمایی پرداختند، ولی پلیس به آنها اجازه نداد وارد خیابان های دیگری گردند که در اجازه نامه آن ها قید نشده بود.

با آن که در این اجازه نامه آمده بود که تظاهر کنندگان باید ساعت یازده شب پراکنده شوند، برخی از آنان تا ساعت دو بعد از نیمه شب در محل ماندند و همچنان به شعار دادن پرداختند.

ولی در حالی که تظاهرات اورشلیم جنبه سیاسی داشت و علیه شخص نتانیاهو برگزار شد، در تل آویو شعارهایی علیه سیاست دولت در مبارزه با کورونا شنیده می شد.

شمار شرکت کنندگان در تظاهرات تل آویو نیز حدود سه هزار نفر برآورد شد. برخی از آنان می گفتند که دولت نتانیاهو در مبارزه با کورونا سیاست ثابتی ندارد و به اندازه کافی به مشکلات آسیب دیدگان اقتصادی این ویروس نپرداخته است.

شب گذشته همچنین تظاهرات محدودتری در برابر خانه شخصی نتانیاهو در شهر کایسری در شمال اسرائیل برگزار شد. خانواده نتانیاهو تعطیلات آخر هفته را در این خانه می گذراند. در این جا نیز پلیس حداکثر کوشش را به عمل آورده بود که از یک سو تظاهرکنندگان به خانه نخست وزیر بیش از حد نزدیک نشوند و همزمان، بتوانند اعتراض های خود را بیان کند.

رشته دیگری از تظاهرات علیه نتانیاهو، شب گذشته برگزاری همایش های اعتراضی به روی پل های هوایی در جاده های اصلی اسرائیل بود. ارزیابی شده که دست کم در سیصد نقطه کشور این تظاهرات صورت گرفت ه در هر یک از آن ها صدها نفر شرکت کردند.

این مجموعه تظاهرات، در اورشلیم، تل آویو، کیسریا و جاده های کشور هزاران نفر را شامل می گردید و گسترده ترین تظاهرات علیه نتانیاهو محسوب می شود.

همچنین امروز (یکشنبه) یائیر نتانیاهو فرزند فعال نخست وزیر در اداره پلیس حضور می یابد تا مورد بازجویی قرار گیرد.  او در حساب کاربری خود نام و نشانی رهبران اعتراض ها را منتشر ساخته و مردم را فراخوانده بود که علیه آنان به اقدامات اعتراضی دست بزنند. پلیس بر این باور است که چنین رفتاری، تشویق به خشونت محسوب می شود و ممکن است باعث آشوب گردد.

در همین حال شایعاتی در محافل سیاسی اسرائیل شنیده می شود که به موجب آن ها، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ممکن است دولت کنونی را ائتلاف با حزب آبی و سفید به رهبر بنی گانتس می باشد، منحل کند و انتخابات تازه ای را اعلام دارد. احتمال دیگر آن است که نتانیاهو با چند حزب دیگر ائتلاف کند تا به حزب آبی و سفید نیازی نداشته باشد و بتواند رهبری کابینه را به طور کامل به دست خود بگیرد.