بزرگترین شرکت تولید آبجو جهان، برای برخورداری از تکنولوژی اسرائیل یک مرکز تحقیقاتی در این کشور برپا می کند 

پیشرفت های تکنولوژی اسرائیل، مورد توجه یکی از بزرگترین شرکت های تولید آبجو نیز قرار گرفته است. رابطه تکنولوژی با آبجو آن است که یک شرکت دانش بنیان اسرائیل دستگاهی با استفاده از آخرین تکنولوژی ابداعی خود ساخته که به کمک احساسگر، میزان مصرف ابجو در بارها و مراکز تفریح را نشان می دهد. شرکت ابجو سازی AB InBev چنان به این تکنولوژی اسرائیلی علاقه پیدا کرده که اکنون قصد دارد یک مرکز تحقیقات و طراحی ها در اسرائیل برپا سازد تا بتواند فروش محصولات خود را رونق بیشتری بخشد.

کمپانی نامبرده که یک چهارم از آبجو مصرفی در کشورهای جهان را تامین می کند، اعلام داشت که به دانش تکنولوژی متخصصین جوان اسرائیلی اعتماد بیشتری در مقایسه با “دره سیلیون” در ایالت کالیفرنیای آمریکا دارد و می خواهد مراکز تحقیقات خود را به این کشور منتقل سازد و از دانش افراد مبتکر و تیزهوش اسرائیلی، بهره بیشتری بگیرد.