بزرگترین مزرعۀ آفتابی جهان، در صحرای جنوبی اسرائیل با هزاران لوحه آفتابگیر راه اندازی شد

بیش از پنجاه هزار لوحه آفتابگیر، انرژی خورشید را به ستونی به بلند ۲۵۰ متر انتقال می دهد تا به برق تبدیل شود

در همان حال که جهانیان از فاجعه زیست محیطی در کره خاکی، به شدت ابراز نگرانی می کنند، و استفاده از سوخت فسیلی را یکی از عوامل اصلی دگرگون شدن محیط زیست می دانند، دانشمندان و مهندسین اسرائیلی یادآوری می کنند که یک انرژی بی پایان رایگان در اختیار بشریت قرار دارد که باید برای استفاده از آن، هرچه بیشتر تلاش کرد.

اسرائیل اکنون با افتخار می تواند بگوید که بزرگترین مزرعه آفتابی جهان را برپا می سازد که بهترین بهره برداری را از انرژی آفتاب می کنند و می تواند بخش چشمگیری از نیاز اسرائیل به انرژی را تامی کند.

سخن از هزاران لوح آفتابگیر است که در بیابان خشک و گرم جنوب اسرائیل در حال برپا شدن است و انرژی آفتاب را در مقادیر بسیار زیاد به برق مبدل می سازد و در اختیار شهروندان قرار می دهد.

مهندسین اسرائیلی درباره اهمیت خورشید به عنوان منبع انرژی می گویند که یک دقیقه تابش خورشید، می تواند انرژی مورد نیاز سراسر جهان را به مدت یکسال تامین کند.

خورشید، به طور مساوی به روی همگان می تابد و بهره گیری از آن هزینه بسیار کمی دارد و مهمتر از همه آن که ایجاد آلودگی نمی کند و به محیط زیست آسیبی نمی رساند.

در سال های اخیر گفته شده که اگر وضع کنونی دنیا و به کاربردن انرژی های فسیلی همچنان ادامه یابد، تا چند سال دیگر، هوای کره زمین شش درجه بالا خواهد رفت که از هر نظر ممکن است فاجعه بار باشد.

مرزعه آفتابی اسرائیل در صحرای نگب در جنوب کشور، در این روزها آماده راه اندازی شده و قادر است برق مورد نیز پنجاه هزار خانه را در اسرائیل تامین کند. از میزان سرمایه گذاری در این مزرعه، هنوز عدد دقیقی در دست نیست، ولی مبلغ آن میلیاردها دلار اعلام شده است.

برای رسیدن به این هدف، بیش از نیم میلیون لوحه آفتابی در منطقه بسیار وسیعی در نگب نصب شده که انرژی آفتاب را به سوی ستونی می فرستند که ۲۵۰ متر بلندی دارد و همه گرمای متمرکز شده به شوی آن را جذب می کند و به برق مبدل می سازد. در ساعات روز، از قله این ستون نور بسیار قوی پراکنده می شود که نگاه کردن به آن ممکن است به چشم آسیب برساند.

احداث این مزرعۀ آفتابی چهار سال به درازا کشید و کار آزمایشی آن آغاز شده است.

در ایالات متحده نیز چند مزرعه آفتابی برپا گردیده که طراحان برخی از آن ها مهندسین اسرائیلی هستند، ولی آن چه که در صحرای جنوب اسرائیل ساخته شده، بزرگترین افتاب گیر دنیا محسوب می شود.

دانشمندان اسرائیلی می گویند که باید به روزی رسید که هیچگونه نیازی به سوخت فسیلی نباشد و انرژی آفتاب و باد جایگزین آن گردد.