بسیاری از جایگاههای فروش بنزین همچنان فلج است و تنها بنزین گران قیمت عرضه می شود

اختلالات جدی در سوخت رسانی و بازگشایی جایگاه های فروش بنزین با نرخ یارانه ای همچنان ادامه دارد و آن گونه که انتظار می رفت، مقامات ارشد رژیم نتوانستند به وعده خود در مورد گشایش همه جایگاه ها عمل کنند.

آشنایان به امور سایبری می گویند که برنامه های تامین بنزین، به ویژه برای کسانی که با استفاده از کارت ویژه می توانستند بنزین یارانه ای خریداری کنند، آسیب جدی دیده و اکثریت قریب به اتفاق جایگاه هایی که بازگشایی شده، اماکنی است که فقط امکان خرید بنزین گران قیمت را می دهد.

با آن که آشنایان امور حتم دارند که شبکه سوخت رسانی رژیم مورد حمله سایبری قرار گرفته، ولی این واقعیت که در برخی جایگاه ها فقط می توان بنزین را به نرخ گران آن خرید، این شبه را قوت می بخشد که حکومت قادر به تامین یارانه بنزین نیست و با این ترفند خواسته است فروش بنزین یارانه ای را به کلی متوقف کند تا مردم ناچار به خرید بنزین گران قیمت شوند.

آشنایان امور می گویند که نیمی از نرخ بنزین ارزان قیمت یارانه ای است که حکومت می پردازد و ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر است و بدین سان هر روز که اختلالات ادامه یابد، رژیم می تواند میلیاردها تومان صرفه جویی کند.

در ساعات بعدازظهر امروز (چهارشنبه) مقامات وزارت نفت گفتند که در تهران بیش از دویست جایگاه برای فروش نفت غیر یارانه ای  بازگشایی شده اند. از شهرهای دیگر خبری در این زمینه در دست نیست. ولی از مجموعه اظهارات سران حکومت چنین برمی آید که فروش بنزین یارانه ای همچنان متوقف شده و معلوم نیست که چه هنگام از سر گرفته خواهد شد.

مقامات حکومتی در این زمینه زیاد خوشبین نیستند و می گویند که همه سامانه ها و همه برنامه ها باید بازنویسی شود و مدت ها طول خواهد کشید.

کارشناسان امور سایبری ابراز شگفتی می کنند که چگونه ممکن است که سوخت رسانی به همه جایگاه های فروش بنزین در سراسر کشور از یک منبع و یک برنامه مدیریت می شده است که به آسانی هک شده و موجب اختلال در سراسر کشور گردیده است.

پرسش بعدی آن است که چگونه در تنظیم این برنامه تدابیر احتیاطی لازم در نظر گرفته نشده است. البته در دنیای امروز، حتی سایت های اسرائیلی و آمریکایی و از جمله در امور سوخت رسانی هک شده، ولی آن ها خیلی زود بر این مشکل فائق آمده اند و اکنون باید دید که رژیم ایران چه هنگام این ضربه را جبران خواهد کرد.