بسیاری از روحانیون شیعه در عراق، با رفتار رژیم ایران برای تسلط بر جهان اسلام مخالفت می ورزند

در سال های اخیر، هر اندازه که رژیم ایران بیشتر کوشیده تا نفوذ و رخنه گری خود در عراق را عمیق تر سازد، بر میزان این تنفر ملت عراق نسبت به حکومت کشور همسایه، بیشتر شده است

به آتش کشیدن کنسولگری حکومت اسلامی در شهر مقدس شیعیان، نجف، یادآوری دیگری از تنفر عمیقی بخش های بزرگی از ملت عراق نسبت به حکومت اسلامی ایران است که در بحران سیاسی و اقتصادی کنونی آن کشور نقش بزرگی داشته و از دیدگاه ملت عراق، باید تاوان آن را پس دهد.

در سال های اخیر، هر اندازه که رژیم ایران بیشتر کوشیده تا نفوذ و رخنه گری خود در عراق را عمیق تر سازد، بر میزان این تنفر ملت عراق نسبت به حکومت کشور همسایه، بیشتر شده است.

دفاتر سیاسی و دیپلماتیک رژیم ایران در کربلا و بصره نیز که بزرگترین مراکز جمعیتی شیعیان پس از بغداد محسوب می شود، از میزان تنفر عراقی ها نسبت به حکومت ایران پرده بر می دارد.

رژیم ایران که در دوران صدام حسین، نهادی به نام “مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق” در تهران برپا ساختف تا آن را وسیله ای برای گسترش نفوذ خود در عراق قرار دهد، پس از شکست این تلاش، به سازماندهی گروه های دیگری برآمد که همه آن ها از چتر حمایتی نهادی که رژیم ایران آن را حشدالشعبی می نامد برخوردار هستند. هر یک از گروه های تحت حمایت حشد الشعبی، یکی از اقشار دینی و یا اجتماعی شیعیان در عراق را شامل می شود.

روزنامه های اسرائیل درباره چگونگی نفوذ یابی رژیم ایران در عراق از جمله نوشتند که مقامات حکومتی، با هزینه کردن ده ها میلیون دلار پول، توانستند شماری از سیاستمداران عراقی را به همراهی با خود بکشانند و آنان را به مقامات فرماندهی و سیاسی ارشد برسانند تا مجری سیاست ها و خواسته های رژیم ایران در دولت عراق باشند.

بی تردید بسیاری از مردم عراق، از این شیوه آگاهی دارند و حتی اگر از ابعاد دقیق آن بی اطلاع باشند، خواهان پایان بخشیدن به این وضع هستند. آن ها حکومت ایران را به استعمارگری متهم می سازند و بر این گمان هستند که رژیم ایران قصد دارد با استدلال های دینی و سیاسی و حتی بشردوستانه، بر عراق مسلط شود و آن کشور به مستعمره خود مبدل سازد.

به نوشته رسانه های اسرائیلی، رقابت های سیاسی و دینی بین روحانیون شیعه نیز یکی از ریشه های مخالفت کنونی است که مردم عراق نسبت به رژیم ایران ابراز می کنند. در حالی که آیت الله علی سیستانی در مقام رهبر روحانی شیعیان عراق و حتی شاید جهان شناخته شده، علی خامنه ای خود را ولی امر مسلمانان جهان می نامد که این رفتار، موجب خشم قشرهای بزرگی از شیعیان عراق گردیده است.

مقتدی صدر نیز یکی از روحانیون جوان شیعه در عراق است که با ادامه نفوذ رژیم ایران در کشورش به شدت مخالفت می ورزد. بسیاری از روحانیون شیعه در عراق بر این باورند که رژیم ایران می خواهد مرکز رهبری شیعیان دنیا را از نجف و کربلا به شهر قم منتقل سازد. این واقعیت می تواند نشان یکی از علل آتش زدن کنسولگری رژیم ایران در نجف باشد.

2 دیدگاه‌

  1. به هیچ وجه حکومت فاسد و ضد دین و خدا و ضد قرآن و ضد پیغمبر جمهوری اسلامی ایران را خود ملتش قبول نداشته و نداریم تا چه رسد به رذالت این آخوندها که میخواهند بااین همه کثافت کاری و دزدی وحقه بازی و دغلکاری بر سایر ملل و کشورها هم حکمفرمایی کنند چه شود؟؟ چه شود؟؟ پناه برخدا از دست این ابلیسان ودست نشاندگان شیطان روی زمین.

  2. به هیچ وجه حکومت فاسد و ضد دین و خدا و ضد قرآن و ضد پیغمبر جمهوری اسلامی ایران را خود ملتش قبول نداشته و نداریم تا چه رسد به رذالت این آخوندها که میخواهند بااین همه کثافت کاری و دزدی وحقه بازی و دغلکاری بر سایر ملل و کشورها هم حکمفرمایی کنند چه شود؟؟ چه شود؟؟ پناه برخدا از دست این ابلیسان ودست نشاندگان شیطان روی زمین.

Comments are closed.