بشار اسد، بار دیگر به عنوان رئیس جمهور سوریه سوگند یاد کرد

دیروز شنبه ۲۶ تیرماه، بشار اسدبه عنوان رئیس جمهور، یک بار دیگر در کاخ ریاست جمهوری سوریه سوگند خورد.

رئیس مجلس سوریه روز ششم خردادماه، اعلام کرد در انتخاباتی که کشورهای غربی و مخالفان اسد، آن را «غیرآزاد، غیر منصفانه و تقلبی» می‌خوانند، بشار اسد توانسته است ٩۵.١ درصد آرا را کسب کند. او که از ۲۱ سال پیش تا کنون بر کرسی ریاست جمهوری سوریه تکیه زده است، برای چهارمین دوره پیاپی به مدت هفت سال دیگر رئیس جمهوری سوریه خواهد بود.

در جریان جنگ داخلی سوریه که اکنون ۱۰ ساله شده است، بیش از نیم میلیون تن کشته، ۱۲ میلیون تن آواره و چند میلیون تن زخمی و زندانی و ناپدید شده‌اند و بسیاری از شهرهای سوریه با خاک یکسان شده‌اند.