“بغداد الیوم”: بدنبال انحلال “حشد الشعبی” فرمانده ارتش عراق دستور داد دروازه مرزی عراق با ایران بسته شود

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وفرمانده قوای مسلح عراق

فرمانده نیروهای مسلح عراق دستور داد تا دروازه مرزی عراق با حکومت  ایران که توسط سپاە پاسداران و حشد الشعبی کنترل می شد بسته شود . ظریف گفته بود که : ما روابط خوبی با عراق داریم. عراق همسایه ما است. هیچ کس حتی آمریکا نمی تواند  روابط میان ایران و عراق را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری بغداد الیوم ، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وفرمانده قوای مسلح عراق با ارسال نامه ای به نیروهای نظامی  عراق نوشته است که دروازە مرزی مندلی عراق با ایران کە توسط سپاە پاسداران و حشد الشعبی کنترل و ادارە می شد، بستە شده است  .

در این گزارش آمده است که سپاە پاسداران همیشه  از طریق مرز مندلی و سومار مقادیر قابل توجھی سلاح، موشک و تسلیحات را بە عراق و سوریە فرستادە است  حکومت ایران همیشه به خاطر ارتباطات اش خواسته است که این دروازه به شکل کامل در اختیار او باشد اما دولت عراق اجازه چنین هدفی را به حکومت ایران نداده است .

هنوز مسؤولان رسمی دو کشور در عراق، در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند .

در این گزارش گفته شده که فرماندھی این دروازە مرزی پیشتر در اختیار گروھی از شبە نظامیان حشد الشعبی تحت فرمان ھادی العامری بود.

یک دیدگاه

Comments are closed.