بنا به گزارش سازمان ملل متحد رهبران نظامی  میانمار باید به اتهام نسل‌کشی محاکمه شوند

رویینگیا یکی از اقلیت‌های قومی متعدد میانمار است و بزرگترین درصد مسلمانان را در این کشور تشکیل می دهد

این گزارش که بر اساس صدها مصاحبه و شواهد دیگر تهیه شده است  خشونت علیه مسلمانان روینگیا را به شدت محکوم کرده و ازشش رهبر نظامی ارشد میانمار نام برده است که باید به اتهام نسل کشی تحت محاکمه قرار گیرند.

سازمان ملل متحد در گزارش خود به شدت از آنگ سان سوچی که در عمل رهبری میانمار را به عهده دارد نیز انتقاد کرده است به گفته سازمان ملل متحد خانم سوچی برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه مسلمانان روینگیا دخالتی نکرده است. سازمان ملل متحد همچنین در این گزارش خواستار ارجاع  پرونده رهبران نظامی به دادگاه بین‌المللی کیفری شده است.

دولت میانمار بارها گفته است که علیه  شورشیان و شبه نظامیان در منطقه دست به اقدامات نظامی می‌زند اما در این گزارش نوشته شده است اقدام نظامی الزاماً دربرگیرنده کشتار بدون استثنای مردم -تجاوز جمعی به زنان- آزار کودکان و آتش زدن دهکده ها  نیست.

رویینگیا یکی از اقلیت‌های قومی متعدد میانمار است و بزرگترین درصد مسلمانان را در این کشور تشکیل می دهد اما دولت میانمار آنها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می‌داند وحق تابعیت برای آنها قائل نیست.

آنها به طور گسترده ای از سوی مردم میانمار مورد تحقیر قرار می‌گیرند پیش ازبحران حدود یک میلیون نفررویینگیایی  در میانمار زندگی می کردند که مکان زندگی آنها در ایالات راخین بود.

بالاخره ۶ ماه پس از فاجعه ای که علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار یا برمه پیشین رخ داد سازمان ملل و فرماندهان ارتش میانمار را مسئول این جنایت دانست و تایید کرد خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل هم برای جلوگیری از این جنایات کوچکترین اقدامی به عمل نیاورده است.

در وقایع ۶ ماه اخیر ارتش در مراکز مسلمان نشین دست به آتش سوزی های مهیب و خشونت بسیار زاده است.

در این مورد عکس العملی از جانب رهبران تهران بلند نشد  و یا نشان داده نشد و یا کسانی که مدعی اسلام پناه هستند و مشکل فلسطینی‌ها آزارشان می‌دهد و از طرفی حامی جنایتکاری چون بشار اسد می باشند در مواقعی که سیاست ایجاد می کند و یا منافعشان باشد در سکوت و عدم دخالت می مانند و همه می دانیم که حرفی از اسلام و اسلام پناهی نمی زنند این شیوه رهبران جمهوری اسلامی میباشد.

خانم سوچی برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه مسلمانان روینگیا دخالتی نکرده است