بن بست برپایی کابینه در اسرائیل همچنان ادامه دارد و طرح لیبرمن نیز معجزه گر نبوده است

نتانیاهو برای برپایی دولت ائتلافی، کمتر از سه هفته دیگر وقت دارد، ولی تلاش ها به بن بست رسیده، گرچه برخی تماس های پشت پرده بین حزب لیکود و حزب آبی و سفید که دو برنده اصلی انتخابات هستند ادامه دارد

با ادامه بن بست سیاسی در اسرائیل، در تلاش برای برپایی دولت آینده، رهبر حزب “ییسرائل بیتینو” اسرائیل نیز نتوانست با ارائه طرح خود، بین دو حزب اصلی پیروزمند در انتخابات پل بزند و امکان برپایی دولت آینده را افزایش دهد.

نتانیاهو برای برپایی دولت ائتلافی، کمتر از سه هفته دیگر وقت دارد، ولی تلاش ها به بن بست رسیده، گرچه برخی تماس های پشت پرده بین حزب لیکود و حزب آبی و سفید که دو برنده اصلی انتخابات هستند ادامه دارد.

دویگدور لیبرمن رهبر حزب ییسرائیل بیتینو، در مصاحبه مفصلی که پیش از روزۀ یو کیپور انتشار یافت، شخص نتانیاهو و همچنین شماری از وزیران کابینه او را به شیوه ای بسیار گزنده مورد حملات تبلیغاتی قرار داد که امکان همکاری و همزیستی او با دولت آینده نتانیاهو را بسیار دشوار می کند.

لیبرمن گفته است که لیکود باید بدون أحزاب تعصب گرای دور خود وارد کابینه شود. ولی نتانیاهو خود را نسبت به ادامه همکاری با أحزاب راست گرای افراطی و همچنین  أحزاب دینی تعصب گرا متعهد می داند.

حزب لیکود می گوید که حزب ابی و سفید تمایلی به انجام گفتگوهای واقعی برای برپایی دولت ائتلافی ندارد. ولی آبی و سفید متقابلا می گوید که اصرار نتانیاهو برای عضویت دادن احزاب راست افراطی و مذهبی تعصب گرا در دولت آینده، برپایی آن را امکان ناپذیر می سازد.

در طرح لیبرمن نیز تاکید شده که دولت آینده باید تنها از سه حزب لیکود، آبی و سفید و اسرائیل خامه ماست برپا شود و شاید در مراحل بعدی برخی احزاب دیگر نیز به آن افزوده گردد.

یک دیدگاه

  1. نتانیاهو با لجبازی خودش اسرائیل را نابود میکنه……………دیگه لازم نیست هر مسلمانی یک سطل اب بریزه تا اسرائیل را آب ببرد

Comments are closed.