بهزاد نبوی: «در دفتر سپاهی نقدی، دو جاسوس اسرائیلی شناسایی شدند که یک تن اعدام شد»

یکی از سیاستمداران موسوم به اصلاح طلب ادعا می کند که دو جاسوس اسرائیلی در دفتر یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران شناسایی و دستگیر شدند. ولی این خبر هنوز از جانب مقامات رسمی حکومت اسلامی ایران با واکنشی روبرو نشده است.

این خبر را بهزاد نبوی یکی از چهره های موسوم به اصلاح طلب در مصاحبه با سامانه خبری “الف” بیان کرد و گفت که یکی از این دو تن اعدام شده و نفر دوم، همراه با شماری از زندانیان موسوم به اصلاح طلب شناسایی شده است.

محمد رضا نقدی که بهزاد نبوی ادعا کرده که دو جاسوس اسرائیلی در دفتر او شناسایی شده اند، یکی از مقامات ارشد سپاه محسوب می شود که اخیرا توسط سپاهی علی فدوی به جانشینی فرمانده کل سپاه، نقدی نیز به سمت معاون همآهنگ کننده سپاه منصوب گردیده است.

نبوی در این مصاحبه از هویت این دو تن نام نبرد. مقامات حکومت ایران نیز هیچگاه خبری در این زمینه انتشار نداده بودند و معلوم نیست که این سخنان تا چه حد موثق باشد.

آگاهان می گویند که اتهام به جاسوسی برای اسرائیل، یکی از ادعاهای رایج در حکومت اسلامی ایران، برای انگ زدن به مخالفان سیاسی و یا رقیبان می باشد. ولی این احتمال مطرح است که سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل، موسوم به موساد دارای منابع اطلاعاتی بسیار خوبی در بالاترین رده های حکومتی در رژیم ایران می باشد.

انتقال بیش از یکصدهزار مدرک اتمی از شورآباد تهران به اورشلیم، یکی از نمونه های این توان اطلاعاتی اسرائیل محسوب شده است.

بهزاد نبوی به وبسایت الف گفت که عوامل نفوذی در بسیاری از نهادهای حکومتی در ایران مستقر شده اند. او برای بیگناه معرفی کردن هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا نسبت به سوء مدیریت و اشتباهات گسترده دست اندرکاران رژیم، ادعا کرد که همین عوامل نفوذی هستند که تصمیم گیرندگان را به بیراهه می کشانند.

پیشتر ادعا شده بود که حتی در دفتر شخصی علی خامنه ای عوامل نفوذی وجود دارند که اطلاعات غلطی به او می دهند تا موجب شکست رژیم شوند. مخالفت با خامنه ای در داخل ایران بالا گرفته و احتمال دارد که رژیم با پراکندن این گونه شایعات، می خواهد اشتباهات رهبران رژیم را توجیه کند.