به بهانۀ کورونا، از اسرائیل خواستار شده اند آدمکشان فلسطینی را که در این کشور زندانی هستند، آزاد سازد

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب که خواهان آزادی زندانیان تروریست فلسطینی است

برخی از شخصیت ها و نهادهای طرفدار فلسطینیان، در روزهای اخیر بر فشار خود می افزایند تا به دنبال واگیری کورونا، اسرائیل را ناچار سازند تروریست های زندانی فلسطینی را آزاد کند، امری که از جانب اسرائیل غیرقابل قبول است و گردن نهادن به آن موجب افزایش عملیات آدمکشی علیه مردم این کشور خواهد شد.

دبیرکل جامعه عرب، احمد ابوالغیط ، از جمله شخصیت هایی است که روز گذشته (دوشنبه) گفت که شیوع کورونا، جان زندانیان فلسطینی را به خطر انداخته و اسرائیل باید آن ها را آزاد کند.

این نگرانی در حالی بیان می شود که تا کنون هیچ موردی از شیوه ویروس کورونا در زندان های اسرائیل گزارش نشده، زیرا مقامات این کشور می کوشند به همه اقدامات بهداشتی و احتیاطی برای جلوگیری از چنین وضعی دست بزنند. اسرائیل هیچ زندانی عادی را به علت کورونا آزاد نکرده و یا به مرخصی نفرستاده، و دلیلی وجود ندارد که آدمکشان فلسطینی و آنانی که جان و امنیت شهروندان اسرائیلی تعرض کرده اند، به بهانه کورونا آزاد شوند. تجربه پیشین اسرائیل نشان داده که بخش عمده ای از تروریست های زندانی که در چارچوب معامله و مبادله، آزاد شده اند دوباره به عملیات تروریستی روی آورده و موجب قتل اسرائیلیان شده اند.

حماس در غزه، دو شهروندی اسرائیلی را یکی عرب و دیگری اتیوپیایی می باشد در اسارت خود دارد و از رها سازی آن ها خودداری می کند. همچنین بازمانده پیکر دو سرباز جان باخته اسرائیلی نیز در دست حماس است که بابت پس دادن آن ها خواهان رهایی همه تروریست ها از زندان های اسرائیل می باشد.

گروه های ترور فلسطینی و در راس آن ها حماس، خواستار گردیده اند که اسرائیل به علت کورونا، دست کم زنان زندانی و افراد سالخورده را آزاد سازد و در همان حال از رهاسازی شهروندان غیرنظامی که اشتباها وارد غزه شده اند، خودداری می ورزد.

برخی سازمان های حقوق بشری نیز به این درخواست پیوسته و می کوشند اسرائیل را برای رها سازی آدمکشان فلسطینی زیر فشار قرار دهند. ولی اسرائیل تا کنون به هیچ یک از این فشارها اعتنایی نکرده است.

گفته می شود که شمار فلسطینیانی که به جرم عملیات آدمکشی و تعرض به جان شهروندان اسرائیلی در زندان به سر میبرند، بین پنج هزار تا شش هزار نفر است.