هشدار: این فیلم حاوی صحنه‌های آزار دهنده است

* توضیح: یوتیوب این فیلم را از کانال ما به بهانه “محتوای خشونت آمیز” حذف کرد.  توضیح ما در مورد اینکه “این فیلم سندی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم بی دفاع ایران است” نیز برای آنان کافی نبود.
برای همین، این فیلم را همینجا مستقیم و بدون نیاز به یوتیوب منتشر می کنیم.