به دلیل فروپاشی روابط ترکیه با سعودی، آنکارا ۳ میلیارد دلار زیان دیده است

روزنامه جمهوریت،  از نشریات اپوزیسیون ترکیه با انتشار گزارشی،   نتایج زیان اقتصادی ناشی از بروز بحران در روابط ترکیه با سعودی را مورد کنکاش قرار داده و نوشته است  که از بررسی این شرکت‌های پیمانکاری ترکیه برداشت می‌شود که این کشور دچار زیانی دستکم برابر با ۳ میلیارد دلار در سال گذشته شده است.

مدحت ینی فون رئیس شرکت‌های پیمانکاری ترکیه اتحادیه در این باره گفت: «شرکت‌های پیمانکاری ما در خاورمیانه دچار زیانی دستکم برابر با ۳ میلیارد دلار در سال گذشته شدند که ناشی از برداشت بدی است که علیه ترکیه شکل گرفته است.»

در ادامه این گزارش آمده است که  پروژه‌های اجرا شده از سوی شرکت‌های ساختمانی ترک‌ها در پادشاهی سعودی در دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بالغ بر ۲٫۱ و ۳ میلیارد دلار بوده است.

در سال  گذشته نیز این مبلغ به ۵۵۹ میلیون دلار رسیده و در ۹ ماه اول سال جاری تا حد ۲۱ میلیون دلار سقوط کرده است.

ینی فون، در ادامه گفته است که شرکت‌های پیمانکاری ترکیه، ۴ پروژه را در ازای ۲۱ میلیون دلار در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ اجرا کردند.   پروژه‌های اجرا شده شرکت‌های ساختمانی باعث شده سعودی رتبه دوم را در سطح خاورمیانه (پس از عراق) و رتبه ششم در کلیه بازارهای ساختمانی ترکیه را به دست آورند.

این شرکت اعلام کرده است که پیمانکاران تا به امروز ۲۱۱۱ پروژه را در خاورمیانه به ارزش ۱۰۷٫۳ میلیارد دلار اجرا کرده اند.

ینی فون در ادامه  افزود: «شرکت‌های پیمانکاری کشور، ۳۷۱ پروژه را به ارزش ۲۳٫۹ میلیارد دلار اجرا کردند که برابر با ۶% خدمات پیمانکاری جهانی در ترکیه است.»

به نوشته این روزنامه در حالی که جهان تجارت در انتظار راه‌حل است ترکیه مدت زیادی است که دست به هیچ اقدامی نزده است.