به دنبال افشای خبر کشف کارگاه بمب حکومت ایران در لندن، از کشف کارگاه های بیشتر در چند کشور دیگر خبر رسید

به دنبال افشای خبر کشف کارگاه بمب حکومت ایران در لندن، از کشف کارگاه های بیشتر در چند کشور دیگر خبر رسید

مقامات رسمی اسرائیل هنوز به این خبر واکنش نشان نداده اند که شناسایی کارگاه تولید بمب حکومت ایران و حزب الله لبنان در حومه لندن، به دنبال اطلاعاتی بوده که موساد اسرائیل در اختیار سرویس امنیت داخلی بریتانیا قرار داده بود. ولی رسانه های اسرائیلی در این باره گزارش های متعددی انتشار داده و حتی خبر داده اند که موساد برنامه حزب الله لبنان را برای انتقال کارگاه تولید بمب، به کشورهای خارج از بریتانیا را دنبال کرده و کشورهای مربوطه را در جریان آن گذاشته است.

در گزارش روزنامه دیلی تلگراف آمده بود که چهار سال پیش سرویس امنیت داخلی بریتانیا، موسوم به ام آی فایو این کارگاه را در حومه لندن شناسایی کرد و فردی در ارتباط با آن بازداشت گردید. ولی دولت لندن با تلاش بسیار توانست این خبر را محرمانه نگاه دارد و حتی فرد مظنون را نیز رها سازد تا مبادا به توافق اتمی موسوم به “برجام” آسیبی وارد آید.

مقامات رسمی بریتانیا هنوز نسبت به این خبر و میزان درستی آن واکنشی نشان نداده اند. دیلی تلگراف در گزارش خود اشاره کرده بود که شناسایی این کارگاه، به دنبال اطلاعاتی امکان پذیر گردید که موساد اسرائیل در اختیار دولت بریتانیا قرار داده بود.

مقامات رسمی اسرائیل نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند. اما به گزارش رسانه های اسرائیلی که به مقامات اطلاعاتی استناد می کنند، ولی از آن ها نام نمی برند، حزب الله با برخورداری از بودجه های کلان مالی که از جانب رژیم ایران تامین شده بود، تلاش کرد عین همین کارگاه را در چند کشور اروپایی خارج از بریتانیا برپا سازد. در گزارش رسانه های اسرائیلی نام چنین کشورهایی برده نشده و اشاره ای به سرنوشت پروژه رژیم ایران و حزب الله لبنان نشده است.

دیلی تلگراف در گزارش خود نوشته بود که در کارگاه حکومت ایران در حومه لندن، حدود سه تِن کیسه های کوچک ماده امونیوم نیترات ذخیره شده بود که با کمک آن می تواند به تولید مواد انفجاری پرداخت.

اسرائیل در گذشته نیز چندین توطئه تروریستی رژیم ایران و گروه های وابسته به آن، و به ویژه حزب الله لبنان در کشورهای اروپایی را به مقامات امنیتی آن کشورها گزارش کرده است. دو مورد علنی شده این گونه کمک های اطلاعاتی، کشف توطئه بمب گذاری در همایش مجاهدین در فرانسه و همچنین بازداشت افرادی بود که می خواستند یکی از فعالان جنبش “الاحواز” را در دانمارک ترور کنند.

رژیم ایران در آن هنگام ادعا کرده بود که موساد اسرائیل اطلاعات دروغین در اختیار کشورهای اروپایی قرار می دهد تا آن ها را علیه حکومت ایران تحریک و وادار به اقدام کند.

اکنون در اورشلیم این پرسش همچنان مطرح است که چرا دولت بریتانیا مدت چهار سال جزئیات آن رویداد را پنهان نگاه داشت و حتی فرد بازداشتی را آزاد کرد. آشنایان امور در اسرائیل می گویند که بریتانیا در آن هنگام بیشترین تلاش خود را برای پنهان نگاه داشتن این ماجرا به عمل آورده بود.

تحلیلگران اسرائیلی می گویند که سازمان های اطلاعاتی بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگر در اروپای غربی نیازی به اطلاعات محرمانه اسرائیل نداشتند تا دریابند که حزب الله لبنان، در کشورهای اروپایی به فعالیت های تروریستی دست زده است و آن ها می بایست درک می کردند که حزب الله در واقع بازوی عملیاتی رژیم ایران، در داخل لبنان و در بسیاری دیگر از کشورهای جهان است.

علی خامنه ای اخیرا با افتخار گفته بود که اهمیت گروه های تحت فرمان رژیم ایران، بسیار بیشتر از بمب اتم است.