به دنبال امارات، امیرنشین قطر نیز که با رژیم ایران روابط دوستانه دارد، خواهان خرید اف-۳۵ است

به دنبال امارات عربی متحده، اکنون خبر می رسد که دولت قطر نیز خواهان خرید شماری از جنگنده های رادارگریز آمریکایی از نوع اف – ۳۵ می باشد که پیشرفته ترین هواپیمای جنگی جهان محسوب می شود. این درخواست، در روزهای اخیر به طور رسمی از جانب قطر به مقامات ایالات متحده تسلیم شده، ولی بعید می نماید که دولت واشنگتن آن را بپذیرد.

ایالات متحده در فروش اف – ۳۵ احتیاط بسیار می کند تا تکنولوژی پیشرفته آن به دست کشورهای رقیب نرسد و از این رو، پس از آن که ترکیه سامانه های ضد هوایی اس – ۴۰۰ از روسیه سفارش داد، ایالات متحده فروش این هواپیما به ارتش آن کشور را باطل ساخت.

فروش این جنگنده پیشرفته به امارات عربی متحده، در گذشته نزدیک با مخالفت شدید اسرائیل روبرو شده بود که از به هم خوردن توازن تسلیحاتی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. ولی تصور می رود که اسرائیل در ازای عادی سازی روابط با امارات، از این مخالفت دست برداشته است.

امیرنشین قطر تا چندی پیش یک رژیم تروریست پرور محسوب می شد که به گروه های خشونت گرای عربی و فلسطینی و از جمله حماس کمک مالی اعطا می کند و از این نظر ارزیابی می شود که دولت واشنگتن به آسانی این تقاضای قطر را نپذیرد.

گزارش درخواست قطر برای خرید اف – ۳۵، در حال حاضر تنها از جانب خبرگزاری رویترز انتشار یافته و هنوز مورد تایید دولت واشنگتن و یا مقامات قطر قرار نگرفته است.

با آن که قطر در گذشته به تروریست پروری متهم گردیده، ولی یکی از پایگاه های مهم نظامی آمریکایی در حوزه خلیج فارس در آن امیرنشین قرار دارد و شمار افراد نظامی و غیرنظامی آمریکایی در قطر به هشت هزار نفر می رسد.

از دیدگاه ایالات متحده، تصمیم گیری درباره درخواست امیرنشین قطر کار ساده ای نخواهد بود. از یک سو، منافع آمریکا ایجاب می کند که به مجهز ساختن هرچه بیشتر امیرنشین ها بپردازد تا آن ها را در مقابل رژیم ایران و نیت های تعرضی آن تقویت کند، و از سوی دیگر، قطر مناسبات دوستانه ای با رژیم ایران دارد و در موضوع به دست گرفتن رهبری جهان عرب، با عربستان سعودی به شدت در ستیز است و همانگونه که گفته شد، به تروریست پروری متهم گردیده است.

ارزیابی شده که امارات عربی متحده، کمتر از سه ماه دیگر، نخستین فروندهای هواپیمای اف – ۳۵ را دریافت خواهد کرد.