به دنبال بالا گرفتن بحران در روابط چین با ایالات متحده و تایوان، رئیس جمهوری چین به ارتش می گوید آماده جنگ باشد

پرزیدنت چینگ پینگ گفت که در حال حاضر، چین با چالش های بزرگی روبرو می باشد و باید خود را در همه زمینه ها آماده سازد و حتی احتمال جنگ را نیز نادیده نگیرد

رئیس جمهوری چین، در پیام خطاب به ارتش آن کشور می گوید که نیروهای مسلح چین باید برای جنگ آماده باشند. این هشدار در حالی انتشار می یابد که نه تنها چین خود را در یک کارزار اقتصادی و بازرگانی با ایالات متحده درگیر می بیند، بلکه بحران روابط چین با تایوان نیز به صورت جدی تری در آمده است.

جمهوری چین و ایالات متحده، علاوه بر پیکار اقتصادی و گمرکی علیه یکدیگر، در مورد حق کشتیرانی در دریای چین نیز اختلاف نظر شدید دارند. همچنین دولت چین فردی را که دارای تابعیت آمریکایی نیز می باشد به ادعای جاسوسی، به زندان افکنده و با نکوهش شدید از جانب پرزیدنت ترامپ روبرو شده است.

پرزیدنت شی چینگ پینگ در پیام خود خطاب به نیروهای مسلح گفت که آن ها باید برای رویارویی با هرگونه خطری که امنیت چین را تهدید می کند، کاملا آماده باشند.

رئیس جمهوری چین این پیام خود را در یک دیدار مهم نظامی مطرح ساخت. وی فرمانده های ارتش از همه رده ها و از همه نقاط چین را به دیدار با خود دعوت کرده بود تا به آن ها بگوید که کشورشان در یک خطر جنگی قرار دارد.

پرزیدنت چینگ پینگ گفت که در حال حاضر، چین با چالش های بزرگی روبرو می باشد و باید خود را در همه زمینه ها آماده سازد و حتی احتمال جنگ را نیز نادیده نگیرد.

چین در گذشته نیز بارها با ایالات متحده و ژاپن و کشورهای دیگر پیرامون حق کشتیرانی در دریای چین درگیر شده و تهدیدهای جنگی علیه آن ها مطرح ساخته است.