به دنبال برقراری آتش بس با غزه، محوطه مسجد الاقصی، معروف به “تپه مقدس” به روی بازدیدکنندگان نیز باز شد

همراه با عادی شدن اوضاع پس از برقراری آتش بس، از امروز مسجد الاقصی نیز به روی بازدیدکنندگان یهودی و گردشگران خارجی نیز بازگشایی شد. در ده روز پایانی ماه روزۀ رمضان، این مکان مقدس به روز بازدیدکنندگان بسته بود و تنها به نمازگزاران مسلمان اجازه ورود داده می شد. ولی هربار، گروه هایی از این نمازگزاران، در پایان مراسم به تظاهرات و اغتشاش پرداخته و به سوی افراد پلیس سنگ پرانی می کردند و یا فشفشه می انداختند.

فرماندهان ارشد پلیس اسرائیل، به دنبال رشته رایزنی هایی، ارزیابی کردند که تنش به پایان رسیده می توان صحن مساجد الاقصی و عمر را به روز بازدیدکنندگان گشود. با این همه، جز مسلمانان، پیروان هیچ دین دیگری و از جمله یهودیان، حق ادای نماز در محوطه مقدس را ندارند. مسجد الاقصی و مسجد عمر به روز خرابه های بیت المقدس یهود بنا شده که یک هزار و ششصد سال پیش از ظهور اسلام، توسط امپراطوری رم ویران گردید.

حضور افراد پلیس اسرائیل در صحن مسجد و درگیری با آشوبگران عرب، بهانه اصلی حماس برای آغاز جنگ موشکی علیه اسرائیل بود. به دنبال برقراری آتش بس، حماس ادعا کرده بود که اسرائیل متعهد شده از این پس نیروی پلیس خود را وارد محوطه مساجد، موسوم به “تپه مقدس” نکند. این ادعای دروغین در حالی مطرح گردید که اکنون بیش از چهل سال است که یک پاسگاه دائمی پلیس اورشلیم، در این مکان برپا گردیده، نیروهای پلیس همیشه در محل حضور داشته اند.

حماس که یک گروه تعصب گرای مذهبی است، همیشه کوشیده است با مطرح کردن این ادعا که مسجد الاقصی در خطر است، فلسطینیان را به سوی خود بکشاند، ولی موفقیت چندانی نداشته است.

این بار نیز حماس با این ادعا که افراد پلیس اسرائیل حق حضور در تپه مقدس را ندارند، جنگ موشکی را آغاز کرد تا بتواند اهالی فلسطینی کرانه باختری را نیز به سوی خود نکشاند و در انتخابات عمومی فلسطینی که قرار بود ماه گذشته برگزار شود، ولی برای چندمین بار به تعویق افتاد، به پیروزی دست یابد.

حکومت اسلامی ایران نیز مساله اورشلیم و مسجد الاقصی را به بهانه ای برای افزایش نفوذ خود در جهان اسلامی مبدل ساخته است. روح الله خمینی در هشت سال جنگ با عراق، ادعا می کند که برای رسیدن به اورشلیم و نابود سازی اسرائیل، اول باید عراق را به تصرف درآورد و رژیم صدام حسین را برانداخت. شعاری که در آن سال ها در ایران مرتبا تکرار می شود این بود که “راه قدس از کربلا می گذرد”. ولی ارتش آمریکا بود که کربلا را آزاد کرد و رژیم صدام حسین را برانداخت.