به دنبال ترفندهای رژیم ایران در جلوگیری از رویارویی با جودوکاران اسرائیلی، فدراسیون جهانی، رژیم ایران را اخراج کرد 

فدراسیون جهانی جودو در واکنش به رفتار حکومت ایران در تحریم مسابقات با ورزشکاران اسرائیلی، بالاخره آن رژیم را از ادامه عضویت در این فدراسیون و شرکت در مسابقات بین المللی محروم کرد.

در  بیانیه‌ای  که در سامانه خبری فدراسیون جهانی جودو انتشار یافت آمده است که کمیته انضباطی آن، رژیم ایران را به دلیل تحت فشار قرار دادن جودو کاران ایرانی و جلوگیری از رویارو شدن آنان  با ورزشکاران اسرائیلی، از تمام رقابت‌های جودو حذف کرد . دوستداران ورزش در ایران، با انتقادهای علنی از این رفتار رژیم هشدار داده بودند که ادامه چنین سیاستی، بالاخره موجب اخراج ایران از فدراسیون جودو خواهد شد.

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو پیشتر اعلام کرد ه بود که به دلیل اتفاقاتی که در آخرین رقابت‌های توکیو برای  سعید مولایی جودوکار ایران، در رقابت با جودوکار اسرائیلی رخ داد، تصمیم خواهد داشت که ایران را از مسابقات جهانی محروم کند .

در این بیانیه امده است که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو در صورتی به این محرومیت پایان می دهدکه فدراسیون جودوی ایران از قوانین اساسنامه فدراسیون جهانی  تبعیت و ضمانت قانونی به تأیید فدراسیون جهانی جودو بدهد .

گفته شده است که  حکومت ایران از زمان ابلاغ حکم کمیته انضباطی می‌تواند ظرف ۲۱ روز اعتراض خود را به دادگاه داوری ورزشی (CAS) اعلام کند.

سعید ملایی عضو تیم ملی جودوی ایران که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۹ توکیو تحت فشار شدید مقامات ایرانی قرار گرفته بود و مجبور شد تا دو بازی آخر خود را به منظور عدم رودررویی با حریف اسرائیلی به عمد واگذار کند. پس از پایان این رقابت به فدراسیون جهانی جودو حقیقت را بازگو کرده و از بازگشت به ایران امتناع کرد وی در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد.

فدراسیون ورزشی  ایران بارها در تبعیت از دستورات خامنه ای که تصمیم گیرنده نهایی در کشور است .  ورزشکاران ایرانی را در مجامع ورزش جهانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی با تهدید و فشار بازداشته است .به همین دلیل شمار زیادی از آنان از بازگشت به وطن خودداری می کنند .