به دنبال توسعه طلبی اردوغان در لیبی، احتمال درگیری شدید سیاسی و نظامی با مصر می رود

وقایعی که در هفته های اخیر در کشور فلاکت زده لیبی رخ می دهد، ممکن است ارتش های مصر و ترکیه را به یک رویارویی نظامی بکشاند. لیبی از هنگام سقوط معمر قذافی و قتل فجیع او، دچار شکاف و چند پارچگی گردیده و دولت های خارجی می کوشند آن کشور را به پایگاه نفوذ خود مبدل سازند. این کوشش، به ویژه از جانب دولت اسلامگرای ترکیه به عمل می آید که خواهان رسیدن به قدرت در حوزه دریای مدیترانه می باشد و این امر موجب نگرانی شدید مصر شده است که در همسایگی لیبر قرار دارد و مرز مشترک بین دو کشور بسیار طولانی است و نظارات بر آن بسیار مشکل است.

نگرانی مصر از دخالت نظامی ترکیه در آن است که رجب طیب اردوغان طرفدار گروه اخوان المسلمین است که از یک قرن پیش در مصر به وجود آمده و قصد تسلط بر آن کشور را داشته و حتی پس از سقوط دولت پرزیدنت حسنی مبارک در مصر، مدتی در آن کشور حکومت کرد.

دولت روسیه نیز می کوشد در جریانات لیبی نقش آفرین باشد و حکومت اسلامی ایران هم با آن که در یمن و سوریه و عراق و لبنان درگیر است، رویدادهای لیبی را با دقت و نگرانی دنبال می کند.

پرزیدنت عبدالفتاح السیسی هشدار داد که اگر دخالت ترکیه ادامه یابد و اخوان المسلمین در لیبی تقویت شوند، ممکن است مصر ناچار به دخالت نظامی شود. ولی آگاهان امور این احتمال را بعید می دانند، زیرا مصر هم اکنون با یک نگرانی دیگر نیز درگیر است و آن نزاع با دولت اتیوپی بر سر منابع اصلی آب رودخانه نیل که در کوه های اتیوپی واقع شده است.

اردوعان که آرزوی احیای امپراطوری عثمانی را دارد و حتی به دوران خلافت اسلامی چشم دوخته، در سال های اخیر می کوشد نفوذ خود در حوزه دریای مدیترانه را تقویت کند و لیبی به علت موقعیت سوق الجیشی خود یکی از هدف ها می باشد.

ارتش ترکیه حدود چهل سال پیش نیز بر بخش شمال شرقی جزیره قبرس مسلط شد و یک حکومت مستقل در آن جا به وجود آورد.

آگاهان گفتند: این دو مشکل بین المللی مصر، یعنی وقایعی که در لیبی می گذرد و همچنین نزاع با اتیوپی بر سر منابع آب رودخانه نیل، موجب گردیده که پرزیدنت عبدالفتاح السیسی، تقریبا از دخالت در مورد برنامه دولت اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل، دوری جوید و به اعتراض های اعلام شده از جانب اتحادیه عرب بسنده کند.