به دنبال حکومت ایران، نصرالله دولت چین را دعوت کرد توافق بازرگانی مشابهی با دولت لبنان امضا کند

در همان حال که اقدام حکومت اسلامی در تدوین قرارداد بازرگانی ۲۵ ساله با چین، با انتقادهای بسیار شدید روبرو می باشد، و مخالفان، آن را “قرارداد ننگین” نام نهاده اند، حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی وابسته به حکومت اسلامی ایران در لبنان، از دولت چین دعوت کرد به اقدام مشابهی با دولت بیروت دست بزند و در لبنان به سرمایه گذاری بپردازد.

این درخواست حسن نصرالله در حالی مطرح می گردد که ناآرامی های اجتماعی در لبنان، به علت شدت گرفتن بحران اقتصادی در آن کشور همچنان ادامه دارد و در بسیاری از شهرها مردم به خیابانها می آیند و خواهان پایان بخشیدن به مصیبت کنونی هستند.

در تظاهرات مردم لبنان، از جمله خواسته شد که عملیات تعرضی حزب الله نسبت به اسرائیل و کشورهای دیگر متوقف شود و سیادت در لبنان، به خود لبنانی ها باز گردد.

به دنبال ایالات متحده، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نیز حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده و آن را تحریم کرده اند و این امر موجب تعطیل شدن چند مرکز پولی و بانکی در لبنان گردیده و بحران اقتصادی در آن کشور را دشوارتر ساخته است.

اکنون نصرالله که خود را مالک لبنان می داند و به مزدوری برای حکومت اسلامی ایران افتخار می کند، به دولت چین پیشنهاد کرده که قرارداد مشابهی با لبنان منعقد سازد و سرمایه گذاری در آن کشور را آغاز کند. حزب الله امیدوار است که اگر این پیشنهاد اجرا شود، تظاهرات مردمی در لبنان فروکش خواهد کرد.

نصرالله در سخنرانی خود به نزاع بین چین و ایالات متحده پرداخت و گفت ورود چین به صحنه لبنان، می تواند یک وزنه متقابل، در برابر فشارها و تحریم های آمریکایی باشد.

نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان هنوز نسبت به این دعوت نصرالله برای حضور اقتصادی چین در کشورشان واکنشی نشان نداده اند.