به دنبال دیدار نتانیاهو با ملک عبدالله، مناسبات اسرائیل و اردن گرم می شود

دو روز پیش از آن که فرستادگان صلح آمریکا با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدن کنند، نخست وزیر اسرائیل رهسپار عَمان شد و گفتگوی مفصلی با وی به عمل آورد. در سال های اخیر این نخستین دیدار اعلام شده بین رهبران دو کشور بود. در سال های اخیر، به علت یک رشته تنش ها بین اسرائیل و اردن، مناسبات دو کشور چندان گرم نبود.

تحلیلگران اسرائیلی می گویند که گفتگوی پادشاه اردن با نخست وزیر اسرائیل که به طور علنی صورت گرفت و در رسانه ها به صورت رسمی انتشار یافت، نشان از آن دارد که ملک عبدالله دوم از فتنه گری های حکومت ایران در کشورش و همچنین افزایش نفوذ اِخوان المسلمین که یکی از تندروترین جناح های اسلامی در میان اهل تسنن است، نگران می باشد و خواهان همکاری بیشتری با اسرائیل است.

با این همه، آگاهان می گویند که گزارش های رسانه های اردن درباره این دیدار، بسیار کوتاه و بدون ابراز واکنش بود.

در یک سال اخیر نیز بارها گفته شده بود که نگرانی مشابه عربستان سعودی، موجب نزدیک شدن سران آن کشور به اسرائیل شده است. یک خبرنگار اسرائیلی به نام حَکی خوگی ג,קי חוגי حتی ادعا کرد که امیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مرد پرقدرت آن کشور نیز در دیدار نتانیاهو – ملک عبدالله دوم حضور داشته است. ولی این خبر از منابع موثق و رسمی مورد تائید قرار نگرفت.