به دنبال صلح سودان با اسرائیل، رهبران فلسطینی بیش از پیش احساس می کنند که در تندروی کاملا تنها مانده اند

پیوستن سودان به روند صلح با اسرائیل، ضربه دیگری بر لجاجت رهبران فلسطینی در ورود به مذاکرات صلح با اسرائیل وارد آورد و محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی امروز (شنبه) ناخرسندی عمیق خود را از این اقدام دولت خارطوم بیان داشت. ولی این ضربه سیاسی، برای گروه تروریستی حماس که در غزه قدرت را به دست دارد دردناکتر است. زیرا سودان در سال های گذشته، همیشه مسیری برای رساندن اسلحه و پول ارسالی رژیم ایران برای گروه های ترور در نوار غزه، و به ویژه حماس و جهاد اسلامی بوده است.

پس از عادی سازی روابط از جانب امارات عربی متحده و بحرین با اسرائیل، رهبران فلسطینی ابراز ناخرسندی کردند که دنیای عرب آنها را تنها گذاشته است.

رهبران فلسطینی در رام الله به صراحت گفتند که کشورهای عرب به آنها خیانت کرده اند و آرمان های فلسطینی را قربانی منافع خویش ساخته اند. این ناخرسندی، اکنون با پیوستن سودان به روند صلح بسیار عمیق تر می شود. زیرا امیر نشین ها سرزمین های کوچکی هستند که همیشه به پشتیبانی خارجی نیاز دارند. ولی سودان در دهه های گذشته یک کشور قدرتمند عرب محسوب می شده که با ساتیز علیه اسرائیل ادامه داده است.

مصر که بزرگترین کشور عربی می باشد، چهل و یک سال پیش با اسرائیل صلح کرد. ولی حکومت سودان که در همسایگی جنوب مصر قرار دارد، همچنان بر طبل ستیز با اسرائیل کوبید – اما اکنون دست صلح و دوستی اسرائیل را می فشارد.

امیر بندر بن سلطان  از شخصیت های پرنفوذ عربستان سعودی هفته پیش به صراحت رهبران فلسطینی را مورد انتقاد گزنده قرار داد و گفت که آن ها ارزش برخورداری از حمایت کشورهای عرب و به ویژه عربستان سعودی را ندارند.

محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، ساعتی پس از آن که صلح و آشتی بین سودان و اسرائیل رسما اعلام شد، بیانیه ای در رام الله انتشار داد و عملکرد دولت سودان را نکوهش کرد و نوشت: «هیچکس حق ندارد به نام ملت فلسطین و آرمان فلسطینی ها سخن بگوید»

اشاره رئیس حکومت خودگردان فلسطینی به قطعنامه کنفرانس سران عرب در چهل و هفت سال پیش بود که در آن وعده داده شده بود که همه کشورهای عرب در راه تحقق بخشیدن به آرمان های فلسطینی، از آنان پشتیبانی کنند.

گروه تروریستی حماس نیز بیانیه مشابهی انتشار داد و در ابراز ناخرسندی از صلح سودان با اسرائیل، “خطای سیاسی” نامید، ولی از تهدید علیه دولت سودان پرهیز کرد. حازم قاسم در نقش سخنگوی حماس در غزه، گفت: «آشتی سودان با رژی صهیونیستی، ضربه ای بر آرمان ملت فلسطین و ملت سودان و دیگر ملت های عرب است».