به دنبال هشدارهای دولت روسیه، رژیم ایران اتهام روزنامه نگار روسی متهم به جاسوسی اسرائیل را تغییر داد

حکومت اسلامی ایران با آن که علیرغم تعهد خود به دولت روسیه، از آزاد کردن یک بانوی روزنامه نگار روسی که به اتهام جاسوسی به سود اسرائیل دستگیر و زندانی شده بود خودداری ورزید، ولی زیر فشار پرزیدنت پوتین، اتهام او را به “مشکلات ویزا” مبدل ساخت و قول داد که رسیدگی به پرونده او با سرعت انجام گیرد.

خانم یولیا یوزیک، یکی از خبرنگاران سرشناس روسیه است که چند بار در گذشته از ایران دیدن کرده بود و هفته پیش،  هنگامی که به دعوت مقامات ایرانی به فرودگاه تهران رسید، گذرنامه او را گرفتند و وی را به ادعای جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند. این رفتار با اعتراض شدید و فوری از جانب دولت روسیه روبرو گردید و بلافاصله سفیر رژیم ایران به وزارت خارجه مسکو دعود گردید و از او توضیح خواسته شد.

گفته می شود که روسیه دوباره به رژیم ایران هشدار داده است که این روزنامه نگار را آزاد کند و به دنبال این هشدار بوده که حکومت ایران به ناگهان اتهامات جاسوسی به سود اسرائیل را لغو می کند و از مشکل در مورد ویزای خانم یوزیک سخن می گوید و در همان حال قول می دهد که به پرونده هرچه زودتر رسیدگی خواهد شد.

اتهام جاسوسی یکی از شدیدترین مجازات ها را به دنبال دارد ولی رژیم ایران به آسانی آن را باطل می سازد و با این شیوه نشان می دهد که چگونه حکومت با دستاویز قرار دادن چنین ادعایی، دستگیری و زندان ده ها نفر را توجیه کرده است.

علی ربیعی سخنگوی دولت در تهران، روز گذشته (دوشنبه) پس از اخطارهای شدید دولت مسکو، از جمله چنین گفت: «پرونده مربوط به تخلف خانم یوزیک در زمینه ویزا و سایر تخلفات بوده و به زودی رسیدگی و تعیین تکلیف می شود».

آگاهان، از این سخنان مبهم ابراز شگفتی می کنند، زیرا اگر تخلفات در زمینه ویزا بوده، حداکثر آن که از ورود او جلوگیری می کردند و نه آن که وی را به زندان اندازند و خبر آن را مخفی نگاه دارند.

یکی از شیوه های رایج وزارت اطلاعات ایران آن است که افراد مظنون به جاسوسی برای بیگانگان را، به بهانه ای به تهران دعوت می کند و پس از ورود، به دستگیری و زندان آن ها می پردازد. تا به حال چند تن ایرانی دو تابعیتی و همچنین شهروندان کشورهای دیگر، و از جمله یک شهروند آمریکایی، به این بهانه به زندان افتاده اند.

علی ربیعی در ادامه سخنانش درباره روزنامه نگار روسی، همچنین گفته بود: «اصولا پرونده ایشان پرونده معاونت ضد جاسوسی نبوده و

تخلفات در زمینه ویزا بوده است».

سخنگوی دولت، در مورد آن چه که “سایر تخلفات” نامید، توضیحی نداد.