به دنبال هلاکت فخری زاده، پرچم ملی اسرائیل به نشان سپاسگزاری، بر روی پل هوایی در تهران پارس نصب گردید

تصاویری که در شماری از شبکه های اجتماعی فارسی زبان انتشار یافته، نشان می دهد که گروهی از ایرانیان برای سپاس گویی به دولت اسرائیل، که هلاکت محسن فخری زاده به آنها نسبت داده شد، پرچم ملی اسرائیل را روی یکی از پل های هوایی تهران پارس نصب کرده اند.

عکس های زیادی از نصب این پرچم در شبکه ها انتشار یافته و حتی یک کلیپ کوتاه نیز در این باره انتشار یافته است.

هنوز معلوم نیست چه افرادی این پرچم را به روی پل آویخته اند و چند ساعت در آن جا باقی مانده است. ماموران سپاه پاسداران پس از یک مدت نامعلوم این پرچم را پایین آوردند ولی به احتمال قوی کسی در این رابطه بازداشت نشده است.

در گزارش های پیشین آمده بود که هلاکت فخری زاده، که چهره اصلی مدیریت برنامه های اتمی رژیم ایران توصیف گردیده، موجب خرسندی قشرهای بزرگی از مردم ایران، به ویژه جوانان گردیده است. از جمعه ده روز پیش که این سوء قصد روی داد، شمار نامعلومی پیام های تبریک در شبکه های اجتماعی فارسی زبان انتشار یافته و ابراز امیدواری گردیده که همه سرکوبگران به سرنوشت مشابه دچار شوند.

آویختن پرچم اسرائیل بر فراز یکی از پررفت و آمدترین خیابان های حومه تهران، یک اقدام شجاعانه محسوب می شود و نشان می دهد که هراس مردم از رژیم به تدریج فرو می ریزد.

حکومت ایران از هنگام به روی کار آمدن، با ترویج شعار مرگ بر اسرائیل و نفرت پراکنی نسبت به این کشور کوشیده است مردم ایران را با خود همراه سازد.

در این راستا، رژیم ایران با ساخت فیلم های جعلی و شیوه های دیگر، کوشیده است تروریست های فلسطینی را مظلوم جلوه گر ساخته و مردم اسرائیل را به جنایت علیه آنان متهم کند.

ولی در سال های اخیر دیده شده که این تلاش با شکست روبرو گردیده و بسیاری از ایرانیان به این نتیجه رسیده اند که اسرائیل می تواند دوست خوبی برای آنان باشد و به رسیدن ایرانیان به آرمان های رهایی طلبانه خود، نقش سازنده ای ایفا کند.

در گذشته نیز در مواردی، شعار “زنده باد اسرائیل” به روی دیوارها در برخی خیابان ها نقش بسته است. ولی این نخستین بار است که پرچم اسرائیل روی پل هوایی در یکی از خیابان های پر رفت و آمد تهران پارس آویخته می شود.

با آن که از هویت افرادی که این پرچم را آویختند اطلاعی در دست نیست، در اسرائیل، رونن برگمی کارشناس امور امنیتی و اطلاعاتی در اسرائیل ادعا کرد که آویختن این پرچم توسط گروهی از افراد نیروهای مسلح رژیم انجام شده است.

برگمن در گزارشی که در روزنامه “یدیعوت اخرونوت” انتشار یافت، ادعا کرد که این رویداد نشان شکاف عمیقی است که بین سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح در ایران رخ داده است.

ولی آقای منشه امیر در گفتگو با خبرنگاران اسرائیلی که از او نظرخواهی کرده اند گفت که این کار به احتمال قوی تلاش دیگری از جانب جوانان بی باک ایرانی است که با این کار خواسته اند خشم خود را نسبت به حکومت نشان دهند.