به دنبال کشته شدن محسن فخری زاده در دماوند، آخوند حسن نصرالله در لبنان مخفیگاه خود را عوض کرد

شبکه کانال سیزده تلویزیون اسرائیل در گزارشی خبر داد که کوتاه مدتی پس از ترور شگفت آور محسن فخری زاده در ایران، اکنون آخوند حسن نصرالله سرکرده گروه حزب الله لبنان محل مخفیگاه خود را عوض کرده تا مبادا توسط اسرائیل با همان شیوه هلاک شود.

نصرالله از پانزده سال پیش، به دنبال هشداری که از جانب اسرائیل به او داده شد، به مخفیگاه رفت و هنوز هم از آن خارج نشده است. ولی یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گزارش می دهد که او از پریروز که فخری زاده هلاک شد، مخفیگاه خود را تغییر داده تا به سرنوشت مشابهی دچار نشود.

سرکردۀ پیشین حزب الله که عباس موسوی نام داشت، بیست و هشت سال پیش در اثر انفجار یک اتومبیل پر از مواد منفجره در نزدیکی محل اقامتش به هلاکت رسید و از این روز اکنون سالیان دراز است که آخوند نصرالله در مخفیگاه زندگی می کند و از آن هنگام هرگز در ملاء عام دیده نشده است. همه سخنرانی های نصرالله نیز از پیش ضبط شده و در حضور جمعیت اکران می شود.

پس از ترور عباس موسوی، معلوم شد که نزدیک ترین دستیار او با اسرائیل در ارتباط بوده و همه اطلاعات حساس را به موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) انتقال می داده است.

اکنون نصرالله با تغییر دادن مخفیگاه و کنار گذاشتن شماری از مشاوران چند سال اخیر خود، می خواهد اطمینان یابد که موساد اسرائیلی از مخفیگاه جدید او بی اطلاع است.

چند ماه پیش با کشته شدن یک فرمانده جزء حزب الله در سوریه، نصرالله تهدید کرد که از اسرائیل به سختی انتقام خواهد گرفت و اکنون بیم دارد که این تهدید، موجب کوتاه تر شدن عمر او گردد.

در ارزیابی های دو روز اخیر گفته شده که یکی از گزینه های رژیم ایران برای آسیب رسانی به اسرائیل، ممکن است دستور دادن به حزب الله برای حمله موشکی باشد و شاید این احتمال نیز موجب شده که نصرالله به اقدامات احتیاطی بیشتری دست بزند.